Millennium Leasing wprowadził do oferty ubezpieczenie spłaty leasingu

0
1757

Millennium Leasing rozszerzył dotychczasową ofertę o nowy produkt jakim jest ubezpieczenie spłaty leasingu.

Nowy produkt ubezpieczeniowy – Millennium CPI (Creditor Protection Insurance) oferowany jest przez Millennium Leasing we współpracy z Amplico Life S.A. na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających „Ubezpieczenie Spłaty Leasingu” nr 9940.

Millennium CPI to ubezpieczenie spłaty leasingu, które może zapewnić ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem klienta, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Dzięki temu ubezpieczeniu Leasingobiorca, jego rodzina bądź wspólnicy są chronieni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak: pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy czy śmierć. Maksymalne świadczenie z tych dwóch ostatnich zdarzeń może wynieść nawet 600 tys. złotych. 
 
Millennium CPI oferowany jest jako dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa do wszystkich nowych wniosków o umowę leasingu w PLN, składanych od 12 kwietnia 2012 r., bez względu na rodzaj przedmiotu czy okres trwania umowy leasingu. Aby skorzystać z tego ubezpieczenia, klient podpisuje jedynie deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. 
 
Ubezpieczenie CPI to:
  • gwarancja bezpieczeństwa finansowego,
  • spłata pozostałych do zakończenia umowy rat leasingowych netto oraz wartości resztowej (czyli kwoty, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci,
  • spłata do 6 miesięcznych rat leasingowych netto – w przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczonego na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
  • minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia,
  • proste procedury wypłaty świadczeń,
  • atrakcyjna wysokość składki doliczanej do rat leasingowych.

Źródło: Millennium Leasing