Leasing nieruchomości w ofercie Kredyt Lease

0
1438

W ramach pakietu usług leasingowych Kredyt Lease oferuje klientom usługi leasingu nieruchomości. Jest to specjalny produkt przeznaczony dla podmiotów, które traktują posiadanie nieruchomości jako aktywa operacyjne, źródło przychodu bądź atrakcyjną długoterminową inwestycję. 

W zakresie nieruchomości Kredyt Lease preferuje: budynki biurowe, logistyczne i produkcyjne – nowoczesne obiekty z częścią biurowo-socjalną, wykorzystywane na potrzeby własne leasingobiorcy, spełniające wymogi nowoczesnych budynków w swojej kategorii, wolnostojące lub zlokalizowane w ramach parków technologicznych, nie starsze niż 10-letnie.

Oferta leasingu nieruchomości skierowana jest zarówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów Kredyt Banku. Minimalna wartość transakcji to 2 mln, przy czym oferowany leasing może być zarówno leasingiem operacyjnym, jak i finansowym, zgodnie z regulacjami podatkowymi. Umowę można podpisać na okres 10-15 lat. 

Źródło: Kredyt Lease