Jak wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej

0
748

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu bez wątpienia jest jedną z tych kwestii, które warto wziąć pod uwagę już przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z tej formy finansowania. Jak zatem wykupić samochód z leasingu? Co dzieje się wówczas z kosztami dotyczącymi pojazdu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Możliwość wykupu samochodu osobowego z leasingu

Decydując się na sfinansowanie firmowego auta leasingiem operacyjnym warto wiedzieć, że zawsze istnieje możliwość wykupu pojazdu. Co więcej, bardzo często wykup ten odbywa się na preferencyjnych warunkach, co jest jednym z wielu argumentów przemawiających na korzyść leasingu. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by zwrócić uwagę na to, czy wykup samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy w ramach wykupu prywatnego. Oba rozwiązania niosą za sobą bowiem różne skutki, a konkretne scenariusze zostały przedstawione pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/wykup-samochodu-z-leasingu-po-zakonczeniu-umowy/.

Jak wykupić samochód z leasingu?

Wykup samochodu z leasingu dokonywany jest na podstawie ustalonej wcześniej kwoty wykupu, która może wynosić od 1 do nawet 45% wartości pojazdu. Jest ona uiszczana zamiast ostatniej raty leasingowej, co skutkuje przeniesieniem prawa własności auta z leasingodawcy na leasingobiorcę. Przedsiębiorca powinien zatem otrzymać od firmy leasingowej fakturę VAT potwierdzającą zakup towaru, czyli leasingowanego wcześniej pojazdu. Następnie musi uwzględnić wykupiony samochód jako środek trwały firmy bądź ująć go w kosztach jako jednorazowy zakup. Istotne w tym przypadku jest to, że nie zawsze decyduje o tym przedsiębiorca, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • wykup pojazdu jako jednorazowy wydatek może zostać ujęty jedynie wtedy, gdy kwota wykupu nie przekracza 10 000 zł (brutto, jeżeli przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT lub netto, jeżeli jest on VATowcem);
  • obowiązek wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy pojawia się wtedy, gdy kwota wykupu przekracza 10 tys. złotych. Stwarza to również konieczność amortyzowania środka trwałego i stworzenia planu amortyzacji;
  • jeżeli wartość początkowa wykupionego pojazdu (cena należna sprzedawcy wraz z kosztami zakupu pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu) jest niższa niż 10 tys. złotych przedsiębiorca może samodzielnie zdecydować o amortyzacji środka trwałego bądź ujęciu transakcji jako jednorazowy zakup.

Wykup samochodu z leasingu a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, który wykupi pojazd po zakończeniu umowy leasingu i będzie dalej go użytkował nadal może odliczać wydatki ponoszone z związku z jego użytkowaniem w ramach kosztów uzyskania przychodów. Zmniejszeniu ulega jednak odsetek ponoszonych kosztów, które można odliczyć, ponieważ jeżeli auto będzie użytkowane zarówno prywatnie, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie to bowiem nie 50, a 20 procent. Istotne jest jednak to, że przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić, że korzysta z auta również w celach biznesowych.

Podsumowując należy stwierdzić, że wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu to proces, w przypadku którego należy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozwoli to bowiem wejść w posiadanie auta na naprawdę atrakcyjnych warunkach.