W ramach leasingu konsumenckiego klient może zyskać usługi dodatkowe

0
1300

Korzystający z leasingu konsumenckiego mogą otrzymać szereg dodatkowych usług, które pozwolą odciążyć go od licznych formalności. Takiej możliwości niestety nie ma w przypadku zaciągnięcia kredytu bankowego.

Jeżeli chodzi o leasing samochodów, to oferta dodatkowa może w szczególności obejmować ubezpieczenie auta przez leasingodawcę na warunkach korzystniejszych niż dla osób prywatnych. Rozwiązanie takie jest korzystne zwłaszcza dla leasingobiorców nie posiadających wysokich zniżek ubezpieczeniowych. W przypadku kredytu na samochody, co do zasady, kredytobiorca sam ubezpiecza nabyty pojazd.

Leasing konsumencki obejmuje również dopełnienie formalności związanych z rejestracją auta przez finansującego. Ponadto, niektóre firmy leasingowe oferują klientom karty paliwowe, pakiety serwisowe (np. przeglądy okresowe, wymiana opon), serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz w razie potrzeby auta zastępcze. W przypadku finansowania pojazdu kredytem bankowym te czynności obciążają właściciela samochodu. Należy pamiętać, że oferta leasingu konsumenckiego rozszerzona o usługi dodatkowe będzie wiązać się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów leasingu lub opłat dodatkowych, co do zasady, nie powinny one być jednak wyższe niż koszty, które musiałby ponieść konsument chcąc zapewnić sobie ten sam zakres usług indywidualnie.

Również formalności związane z likwidacją szkód powypadkowych mogą być przeniesione na firmę leasingową. W przypadku kredytu formalności te będzie dopełniał kredytobiorca.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki