Grzegorz Czarnecki nowym prokurentem Masterlease

0
1588

Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej w grupie Masterlease, został powołany na stanowisko prokurenta Prime Car Management S.A.

Czarnecki jest związany z firmą od 1997 roku. Rozpoczynał jako koordynator tworzonej sieci sprzedaży. W latach 2005-2007 odpowiadał za rozwój produktów zawartych w ofercie Masterlease, a także za wprowadzenie do sprzedaży nowych usług leasingowych i CFM. Od blisko 5 lat stoi na czele zespołu sprzedaży korporacyjnej.

– Decyzja ta jest elementem konsekwentnie realizowanej przez nas strategii. Poprzez nadanie wyższych kompetencji menedżerom dążymy do przyspieszenia procesów decyzyjnych i dalszego zwiększania efektywności działania zespołów, którymi zarządzają – komentuje Konrad Karpowicz, dyrektor handlowy Masterlease.

Strategia ta, konsekwentnie realizowana od dłuższego czasu, przynosi spodziewane rezultaty. Firma zanotowała w I kwartale 2013 roku spektakularne, historycznie rekordowe wyniki. W obszarze handlowym uzyskała wyższą od całej branży leasingowej dynamikę sprzedaży na poziomie 40% w stosunku do I kwartału roku 2012. Z kolei wyniki finansowe przynoszą firmie zysk netto na poziomie ponad 14 mln zł. To blisko trzykrotnie więcej niż w I kwartale roku 2012 oraz w pierwszym kwartale roku 2011.

Tym samym grupa poprawiła efektywność operacyjną w każdym obszarze swojej działalności, redukując w tym czasie  koszty finansowe. Równocześnie na początku tego roku Masterlease dokonał przejęcia BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o, polskiej spółki leasingowej austriackiej grupy BAWAG. W ten sposób portfel Masterlease powiększył się o kolejnych blisko 1000 samochodów.
Grupa Masterlease zamierza aktywnie uczestniczyć w konsolidacji krajowego rynku CFM. W najbliższych tygodniach spodziewa się zamknąć kolejną transakcję przejęcia portfela kontraktów CFM.

– Mamy ambicje zbudowania rentownej, dynamicznej firmy będącej liderem w branży Car Fleet Management w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podsumowuje Konrad Karpowicz.

Źródło: Masterlease