Ożywienie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw

0
1271

Oznaki niewielkiego ożywienia w działaniach przedsiębiorców z sektora MŚP, większa skala podejmowanych inwestycji, leasing narzędziem wybieranym do finansowania inwestycji – to główne wnioski płynące z badania małych i średnich przedsiębiorstw. Kondycja sektora MŚP polepsza się, jednak przedsiębiorcy nie zauważają istotnych dla nich zmian prawnych, ułatwiających prowadzenie firmy.

Kondycja sektora MŚP

Według danych zawartych w raporcie „Skaner MŚP” na II kwartał 2013 r., przygotowanym przez Instytut Keralla Research, nastroje i plany zakupowe przedsiębiorców z sektora MŚP wskazują na stopniowe ożywienie na rynku. Już 44 proc. przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji własnej firmy – dla porównania jeszcze w poprzednim kwartale odsetek ten wynosił zaledwie 16,7 proc. Dodatkowo, niemal co czwarty przedsiębiorca uważa, że kondycja ekonomiczna kraju w tym kwartale polepszy się. 

Inwestycje na plus

Na długo oczekiwane ocieplenie nastrojów wpływ mają niewątpliwie podejmowane przez przedsiębiorców inwestycje. W tym kwartale będą na znacznie wyższym poziomie, niż w poprzednich trzech miesiącach – ponad połowa przedstawicieli MŚP jest zdecydowana na ich podjęcie. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać m.in. w tym, że tradycyjnie już w drugim kwartale roku przedsiębiorcy chętniej wdrażają swoje plany zakupowe. Wydatki inwestycyjne związane będą głównie z remontem pomieszczeń, jak również z modernizacją maszyn i urządzeń. Właściciele firm inwestować będą także w zakup środków transportu oraz nowych technologii. Więcej firm planuje również zatrudniać. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do stopniowego rozwoju polskich firm. 

Leasing a finansowanie inwestycji MŚP

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne. Drugim sposobem pokrywania środków, wymienianym przez przedsiębiorców jest leasing. Według danych zawartych w raporcie, w omawianym kwartale, wśród ogółu inwestujących już 26,7 proc. planuje skorzystać z leasingu (wzrost o 16 pkt. proc.) Przedsiębiorcy będą zainteresowani głównie zakupem samochodów osobowych, w drugiej kolejności innych środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Z leasingu zamierzają skorzystać przede wszystkim osoby prowadzące działalność handlową, producenci oraz firmy usługowe. Równolegle spadać będzie zainteresowanie kredytem – jedynie 18,7 proc. przedsiębiorców planuje finansować nim podejmowane inwestycje. 

Leasing a zmiany w prawie 

Innym ciekawym zagadnieniem poruszonym przez badaczy było pytanie dotyczące cesji umowy leasingowej oraz zmiany prawa w zakresie releasingu, których przedsiębiorcy w większości nie byli świadomi. Mimo, że większość respondentów dopiero w trakcie badania pozyskiwała wiedzę o wprowadzonych w ramach ustawy deregulacyjnej zmianach, ich ocena była pozytywna. Co trzeci przedsiębiorca wskazał, że nowe uregulowania ułatwiające dokonanie releasingu oraz cesji umów leasingowych, wpływają pozytywnie na postrzeganie tego instrumentu, jak również na wzrost zainteresowania tym rodzajem zewnętrznego finansowania.

„Dochodzące sygnały dotyczące poprawy kondycji sektora MŚP są dla branży leasingowej niezwykle istotne. Cieszymy się z postępującego rozwoju  małych i średnich przedsiębiorstw. Tym samym zauważamy, że w obecnej sytuacji rynkowej kluczowa jest edukacja  dotycząca np. wprowadzanych zmian. Te dotyczące cesji umów czy re-leasingu nie tylko znacząco  ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również mogą  wpłynąć na decyzje biznesowe właścicieli polskich firm” – stwierdza Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Źródło: EFL