Umowy leasingowe sposobem na finansowanie przedsiębiorstwa

0
1265
Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o finansowanie w firmie leasingowej. Oczywiście ostateczna możliwość dokonania takiej transakcji uzależniona jest od wielu czynników, dlatego każdy klient traktowany i rozpatrywany jest bardzo indywidualnie.

Warunki poszczególnych umów leasingowych mogą być różne w zależności od potrzeb danego klienta.

– Sama procedura zawarcia umowy leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przyjazna i prosta – mówi Robert Bieńkowski, doradca zarządu BRE Leasing. Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobić przedsiębiorca to wybrać samochód mający być przedmiotem leasingu. Po tym wyborze, udaje się on do firmy leasingowej, gdzie wraz z doradcą uzgadniają szczegółowo warunki transakcji. Następnie przedsiębiorca jest zobligowany do dostarczenia wymaganych dokumentów, które w przypadku procedury uproszczonej ograniczone do minimum. Są to: NIP, regon, EDG lub KRS, dwa dokumenty tożsamości osób reprezentujących firmę oraz wniosek leasingowy. Po dostarczeniu tych dokumentów umowa leasingu zostaje podpisana, a leasingobiorca dokonuje opłaty wstępnej.

W przypadku leasingu samochodu używanego może być dodatkowo wymagane sporządzenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawców. Po odbiorze faktury zakupowej wystawionej na firmę leasingową, następuje płatność na konto dostawcy. Ostatni element w procedurze to rejestracja przedmiotu leasingu i wydanie go użytkownikowi.

Jakie auto można leasingować?

Minimalna wartość środka trwałego ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta. Finansowanie obejmuje wszystkie pojazdy do 3,5 t, w tym samochody nowe i używane, motocykle czy quady.

W przypadku samochodów powyżej 3,5 t są to samochody ciężarowe i dostawcze, ciągniki siodłowe z naczepami i przyczepami oraz autobusy. W ofertach firm leasingowych można również z łatwością znaleźć bardziej luksusowe samochody segmentu premium.

Leasing vs kredyt

Zdaniem Roberta Bieńkowskiego umowy leasingu zawiera się zdecydowanie prościej niż umowy kredytowe, szybciej też firma może rozpocząć użytkowanie danego sprzętu. – Ponadto leasing nie generuje konieczności posiadania przez firmę dużych środków własnych, które w innym przypadku byłyby niezbędne do tego, aby stać się właścicielem potrzebnego środka trwałego – zaznacza.

– Leasing jest więc elastycznym instrumentem finansowym będąc bardzo atrakcyjną alternatywą dla finansowania w formie kredytu.

Podstawową przewagą leasingu w stosunku do kredytu jest możliwość wliczenia całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu (w kredycie tylko odsetek), co daje możliwość „zarządzania podstawą opodatkowania” w okresie leasingu. Oznacza to możliwość zmniejszenia płaconego podatku CIT lub PIT, zwłaszcza wtedy gdy okres leasingu jest znacząco krótszy od okresu normatywnej amortyzacji. Dużą przewagą leasingu jest też możliwość elastycznego kształtowania terminów płatności. Dotyczy to nie tylko wysokości opłaty wstępnej i wartości rezydualnej, ale także wysokości obciążeń w ratach leasingowych w zależności np. od sezonowości przychodów firmy.

– Firmy leasingowe przez producentów traktowane są po części jako hurtownik, dlatego też otrzymują od nich rabaty, które następnie uwzględniane są przy podpisywaniu umów z klientami – zapewnia Robert Bieńkowski. – Firma nie uzyska bezpośrednio tak wysokich rabatów, jakie może otrzymać za pośrednictwem firmy leasingowej – dodaje.

Zabezpieczenia w leasingu

Zarówno kredyt, jak i leasing musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Firmy leasingowe, podobnie jak banki, muszą ocenić kondycję finansową każdego klienta, aby sprawdzić, czy będzie on w stanie w przyszłości spłacać raty leasingowe. Wszystko zależy jednak od indywidualnej, całościowej oceny każdego klienta.

– Od stycznia tego roku, dzięki tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej, można „wyswobodzić” się z leasingu w razie np. kłopotów z terminowym opłacaniem rat – przypomina Robert Bieńkowski.

Ustawodawca umożliwił przeniesienie na wniosek korzystającego umowy leasingu na inny podmiot, który może ją kontynuować na takich samych zasadach jak poprzednik, jeśli z jakiś powodów regularne płacenie rat leasingowych staje się niemożliwe. – Wejście w życie zmian to bardzo dobra wiadomość dla tych firm, które chciałyby skorzystać z leasingu, mają jednak obawy, czy będą w stanie wywiązać się z umowy obowiązującej przez szereg kolejnych lat – komentuje.

Źródło: BRE Bank