Strategiczne cele na 2012r. Getin Noble Banku

0
1271

Strategicznym celem Getin Noble Bank na 2012 r. ma być poprawa struktury bilansu, przy utrzymaniu zyskowności, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

„W tym roku będziemy koncentrować się na porządkowaniu bilansu tak, żeby zbudować z niego jeszcze więcej wartości dla akcjonariuszy” – powiedział Rosiński na spotkaniu z dziennikarzami.

Spółka podała, że zamiarem banku jest zmiana dynamiki wzrostu sprzedaży kredytowej w różnych liniach biznesowych, co ma pozwolić na zmniejszenie presji na finansowanie. Cel ma zostać osiągnięty m.in. przez wzrost sprzedaży krótkich i szybciej amortyzujących się produktów: gotówki, kredytów samochodowych, kredytów firmowych.

Bank deklaruje też ostrożne podejście do kwestii ryzyka kredytowego i sekurytyzację portfela jako jedno ze źródeł akwizycji płynności.

Chce też awansować do grona trzech największych leasingodawców. W 2011 r. sprzedaż leasingu przez Getin Leasing wzrosła o 119%, dzięki czemu spółka zajmuje 4. miejsce na rynku leasingu aut osobowych i dostawczych. „Absolutnie interesuje nas miejsce na podium” – podkreślił Rosiński.

Poinformował, że bank będzie kontynuował program emisji obligacji podporządkowanych.

Getin Noble Bank miał 950,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 450,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1343,80 mln zł wobec 1052,46 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 869,37 mln zł wobec 981,26 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 556,95 mln zł zysku netto wobec 436,86 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB).

Źródło: Internet Securities Businesswire