Źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2012r.

0
1334

59 proc. firm zamierza ubiegać się w tym roku o zewnętrzne finansowanie, z czego 82 proc. wskazuje na kredyt, 60 proc. na leasing, a 21 proc. fundusze UE – wynika z badania Agencji Rozwoju Innowacji.

Z badań przeprowadzonych przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynika, że 61% mikro, małych i średnich firm korzysta z mieszanych form finansowania, łącząc zewnętrzne z wewnętrznymi. 29,49% respondentów korzysta tylko i wyłącznie z własnego kapitału. Jedynie co dziesiąty badany deklaruje, że finansuje rozwój swojej firmy tylko z zewnętrznych źródeł.

55,81% badanych przyznało, że główną przeszkodą, powstrzymującą ich przed skorzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania (kredyt, leasing, faktoring, dotacje unijne) są skomplikowane procedury. To skuteczna zapora, która pochłania czas, a także energię przedsiębiorców. Problemem dla 40% respondentów są duże koszty uzyskania funduszy (m.in. wysoki koszt kapitału, wygórowane marże i prowizje), a także znacząca liczba wymaganych zabezpieczeń; blisko 35% badanych zwraca na to uwagę.

Jak wynika z badania, najpopularniejszym źródłem finansowania jest kredyt bankowy, aż 82% z nich skorzystało z niego w przeszłości. Blisko 60% badanych wskazało leasing. Na trzecim miejscu respondenci wymienili dotacje unijne; co piąty respondent  skorzystał z tej formy finansowania rozwoju swojej firmy. Polscy przedsiębiorcy cenią sobie pożyczki od rodziny i znajomych. Co piąty badany preferuje środki od krewnych, zdecydowanie bardziej niż te pozyskane w instytucjach finansowych, niebędących bankami (7,78%).

Dodano, że „wśród respondentów rozważających zewnętrzne finansowanie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, trzy czwarte deklaruje, że wybierze bank, dwóch na trzech badanych wymienia programy unijne, a co ósmy zewnętrzne firmy finansujące, inne niż banki”.

Z badania wynika, że 32 proc. badanych będzie ubiegało się o 100-500 tys. zł, a blisko 30 proc. – o powyżej 1 mln zł.

„W ciągu ostatniego roku sześciu na dziesięciu badanych skorzystało z zewnętrznego finansowania na kwotę powyżej 100 tys. zł” – napisano. Dodano, że najwięcej przedsiębiorców (co czwarty) zadłużało się na więcej niż 1 mln zł, a co piąty na 100-500 tys. zł, natomiast co dziesiąty 500 tys.- 1 mln zł.

Badanie przeprowadzono 24.02-9.03 br., na próbie 578 małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Źródło: PAP