ING Lease zmienia adres korespondencyjny Departamentu Klientów Detalicznych

0
1421

Zmiana adresu korespondencyjnego Departamentu Klientów Detalicznych ING Lease

Od 28 maja 2012 roku zmianie uległ adres korespondencyjny warszawskiego Oddziału ING Lease mieszczącego się dotychczas przy ul. Malczewskiego 45 w Warszawie.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Centrali ING Lease mieszczącą się w Warszawie

ul. Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa
z dopiskiem – Departament Leasingu Detalicznego

Telefony kontaktowe:
Recepcja Główna ING Lease: +48 22 820 5300

Dział Realizacji Umów: +48 22 820 5427

Ubezpieczenia: +48 22 820 5431

W przypadku dodatkowych informacji, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo na adres: stl@inglease.pl.

Źródło: ING Lease