Spółka Masterlease wykupiła obligacje wyemitowane w 2010r.

0
1347

W piątek, 30 marca br. na konto Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wpłynęły środki za wykup wszystkich obligacji Prime Car Management wyemitowanych w 2010 roku. W ten sposób spółka wykupiła w terminie papiery serii A oraz 2 lata przed terminem – papiery serii B.

Prime Car Management wyemitował 2 lata temu obligacje, aby zrefinansować dług poprzedniego właściciela i zamknąć transakcję wykupu spółki od General Motors Acceptance Corporation.

– Dostęp do pozabankowych źródeł finansowania okazał się wtedy kluczowy dla sfinalizowania transakcji. Obecnie, spółka mając bardzo solidną bazę kapitałową, jest w stanie pozyskać dług dużo taniej. Dobre perspektywy branży, silna pozycja na rynku, doskonały portfel kontraktów i konserwatywny bilans powodują, że kredytodawcy nisko oceniają ryzyko spółki, co umożliwia efektywne pozyskanie środków na rozwój, pomimo utrzymującej się niestabilności na rynkach finansowych – mówi Jakub Kizielewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu Prime Car Management, spółki działającej pod handlową nazwą Masterlease.

Wcześniejszy wykup obligacji oznacza także zaprzestanie ich notowania na rynku Catalyst. Emisja obligacji Prime Car Management o wartości nominalnej 534 mln pln była jedną z największych wartościowo emisji obligacji komercyjnych, a papiery spółki charakteryzowały się relatywnie dużą płynnością.

– Będziemy w dalszym ciągu dywersyfikować źródła finansowania i z pewnością rozważymy emisję nowych papierów, gdy będziemy zamykali któryś z projektów akwizycyjnych, nad którymi obecnie pracujemy. Mam nadzieję także, że Masterlease wzorowo wypełniając obowiązki emitenta, zbudował kapitał zaufania wśród inwestorów na rynku obligacji, który ułatwi nam lokowanie na rynku ewentualnych kolejnych emisji – dodaje Jakub Kizielewicz.

Obecnie Masterlease pozostaje liderem segmentu usług Car Fleet Management z 14% udziałem w rynku. Spółki grupy Masterlease obsługują ponad 9000 klientów, sfinansowały i serwisują blisko 24 tysiące samochodów osobowych i dostawczych.

Źródło: Masterlease