Rynek leasingu po pierwszym półroczu 2012 roku

0
1353

W pierwszym półroczu 2012 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości ponad 15 mld zł. Oznacza to jedynie 4% dynamikę rok do roku. Dźwignią rynku są samochody osobowe, maszyny rolnicze i przemysłowe, kurczy się natomiast segment leasingu samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Wyraźnie lepiej od rynku poradziły sobie Spółki Leasingowe BZ WBK, które z portfelem umów o wartości 937 mln zł, wzrosły aż o 26%.

 

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że od stycznia do czerwca 2012 r. polscy leasingodawcy sfinansowali ruchomości i nieruchomości warte łącznie 15,1 mld zł. Jest to wynik o 4% lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niewielki plus utrzymał się za sprawą wzrostu finansowania udzielonego w segmencie pojazdów (8,5 mld zł, +6% r/r) oraz maszyn i urządzeń (5,4 mld zł, +6% r/r).Wśród pojazdów najlepsze wyniki odnotował leasing samochodów osobowych (+9%), ciągników siodłowych (+7%),naczep i przyczep (+17%).Coraz większą popularnością cieszy się też leasing autobusów, który wzrósł o 57%.

Kto leasinguje najwięcej maszyn? Przede wszystkim rolnicy (1,4 mld zł, +59% r/r) oraz branża przemysłowa (wartość zakupionych maszyn do produkcji tworzyw sztucznych oraz obróbki metalu wzrosła o prawie jedną piątą, a maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym o ponad 80%). Problemy przeżywa branża budowlana, która w I półroczu skurczyła się o jedną trzecią. Tempa z ubiegłego roku, kiedy wzrosty kwartalne rynku leasingowego przekraczały 10%, nie utrzymał także leasing nieruchomości, który odnotował 36% spadek r/r.

Półroczne wyniki pokazują, że rynek leasingu rośnie, ale dodatnia dynamika branży utrzymała się w dużej mierze dzięki dobremu pierwszemu kwartałowi. Maj i czerwiec nie przyniosły już tak dobrych rezultatów. Wpłynęły na to takie czynniki jak spadek liczby projektów inwestycyjnych wśród małych i średnich firm, informacje o kolejnych upadłościach oraz zakończenie prac związanych z EURO 2012 – komentuje Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowych w Spółkach Leasingowych BZ WBK.

Rynek leasingowy słabnie, natomiast tempa nabierają Spółki Leasingowe BZ WBK. W ciągu sześciu miesięcy br. firma sfinansowała aktywa o łącznej wartości 937 mln zł i osiągnęła ponadrynkową dynamikę na poziomie 26% r/r. Na taki wynik wpływ miał przede wszystkim drugi kwartał, w którym Spółki osiągnęły aż 40% wzrost sprzedaży swoich produktów. Sfinansowanie inwestycji o wartości ponad 500 mln zł po raz kolejny zapewniło Spółkom tytuł lidera w finansowaniu maszyn i urządzeń. W szczególności firma osiągnęła bardzo dobry wynik w segmencie maszyn rolniczych (65% wzrost) oraz w branży medycznej (61% wzrost). Spółki BZ WBK bardzo dobrze poradziły sobie także w segmencie pojazdów (+9% r/r), a w szczególności autobusów, m.in. za sprawą kontraktu z firmą PolskiBus.com.

Wyniki ZPL za pierwsze półrocze wskazują na utrzymujący się od kliku kwartałów dynamiczny wzrost naszego biznesu. Bardzo dobre rezultaty osiągnęliśmy w kluczowych dla nas sektorach – rolnictwie, medycynie i poligrafii. Coraz lepsze wyniki mamy także w segmencie firm korporacyjnych, gdzie sfinansowaliśmy kilka dużych inwestycji dotyczących środków transportu. Dowodzi to skuteczności przyjętej przez nas strategii na lata 2012-2014, w ramach której główny nacisk kładziemy na wykorzystanie potencjału rynku leasingowego oraz synergię w ramach grupy BZ WBK. Efekty przynosi także nowy model sprzedaży, w którym stawiamy na specjalizację – sieci dedykowane podmiotom AGRO, MŚP i korporacji, oraz dostępność naszych usług – wzrost liczebności doradców leasingowych – tłumaczy bardzo dobry rezultat Spółek Leasingowych BZ WBK Tomasz Sudaj. W II półroczu cała branża raczej nie zrealizuje śmiałych prognoz z początku roku, zakładających wzrost na poziomie 10%. Wyniesie on co najwyżej 2-5% r/r – dodaje Sudaj.

Źródło: BZ WBK Finanse & Leasing