Rynek leasingu w 2012 roku

0
1422

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2012 r. firmy w nim stowarzyszone oddały w leasing aktywa o wartości 31,2 mln PLN, notując tym samym niewielki wzrost. Równowagę utrzymało finansowanie pożyczką, za pomocą której przedsiębiorcy finansowali głównie maszyny i urządzenia.

Wyniki branży – co na plusie, co na minusie?

Jak pokazują dane ZPL, wartość wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem w 2012 r. wyniosła – 31,2 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2011 o 0,3 proc. (31,1 mld zł w 2011 r.). W segmencie ruchomości sfinansowano aktywa za kwotę 29,7 mln PLN – niemal 0,9 proc. więcej niż w roku 2011., natomiast na rynku nieruchomości – za kwotę 1,46 mln PLN.

Niewielki przyrost widać wśród inwestycji finansowanych za pomocą leasingu, natomiast znaczny wzrost odnotowano w przypadku korzystania z pożyczki, uwzględniającej finansowanie ze środków UE. Łączne aktywa sfinansowane za jej pomocą stanowiły 13,9 proc. całości produkcji firm leasingowych.

Wzrost najwyraźniej zaznaczył się w segmentach: maszyn rolniczych (wynik + 45,3 proc.) oraz IT (+ 41,67 proc.). W przypadku finansowania za pomocą leasingu oraz pożyczki maszyn i urządzeń, ich wartość wyniosła ponad 11 mld PLN, co przekłada się na 3,1 proc. wzrost liczony rok do roku. Dodatnie wyniki branża odnotowała również w segmencie maszyn dla przemysłu spożywczego, gdzie wartość finansowania wynosiła wzrosła o 62,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Z kolei w sektorze pojazdów sfinansowano aktywa za kwotę 16,8 mld PLN, osiągając tym samym wynik o 0,1 proc. niższy niż w 2011 r. Ograniczenia w finansowaniu zauważono również w segmencie samochodów dostawczych do 3,5 t. oraz samochodów ciężarowych pow. 3,5 t.

Lider rynku, Europejski Fundusz Leasingowy, w 2012r. sfinansował aktywa o wartości 2,67 mld PLN.

Rok 2012 był dla branży leasingowej okresem trudnym.Pierwsza połowa roku zakończyła się z wynikiem +5,8 proc., natomiastwidoczne niemal już od kwietnia osłabienie miało swoje podłoże w pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Również trudna sytuacja w branży budowlanej przyczyniła się do stagnacji na rynku leasingu” – komentuje Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego, członek Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Co wpłynęło na takie wyniki?

Wyniki branży leasingowej w 2012 roku były pochodną wielu czynników, głównie gospodarczych. Jednym z nich była niestabilna sytuacja ekonomiczna kraju, dochodzące informacje o upadłościach firm czy też spadek liczby projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo zakończenie prac związanych z przygotowaniami do Euro 2012 wpłynęło na wyniki osiągnięte w branży budowlanej.

Rok 2013 – jaki będzie dla branży?

Według prognoz branży, głównymi stabilizatorami rozwoju w nadchodzącym roku pozostaną sektor maszyn i urządzeń(poza segmentem budowlanym). W szczególności ogromny potencjał ma branża Agro – w tym maszyny i urządzenia rolnicze, których sprzedaż napędza kończąca się w 2013 r. pula dotacji unijnych. Również popyt na usługi IT powinien pozostać na zbliżonym poziomie.Natomiast lekki spadek spodziewany jest w segmencie samochodów lekkich. W 2013 roku firmy leasingowe będą śmielej kierować swoje oferty do przedstawicieli wolnych zawodów – głownie lekarzy i prawników” –dodaje Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Źródło: Grupa Credit Agricole SA