Umowy leasingowy w Getin Leasing na lepszych warunkach

0
1137

Getin Leasing oferuje przedsiębiorcom możliwość zawierania umów leasingowych na nowych, korzystniejszych warunkach. Dzięki współpracy z EBI, firma zapewnia dodatkowe dofinansowanie na wszystkie przedmioty leasingu dla klientów biznesowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą Getin Leasing mogą teraz uzyskać korzystne warunki finansowania leasingu pojazdów. Klientom, którzy zdecydują się na zawarcie nowej umowy, przysługuje możliwość współfinansowania przyjętych zobowiązań ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oferta obejmuje wszystkie przedmioty leasingu, z wyłączeniem luksusowych samochodów osobowych i motocykli.

Nowe warunki finansowania dla klientów Getin Leasing wynikają z kolejnej umowy między Getin Noble Bank i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W listopadzie 2012 r. Bankowi została przyznana kwota w wysokości 50 mln EUR, przeznaczona na rozwój działalności w segmencie SME. Ma to na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Getin Leasing, jako spółki zależnej Getin Noble Bank. Inwestycja w segment usług leasingowych jest kolejnym etapem realizacji strategii w zakresie dywersyfikacji działalności biznesowej.

Źródło: Getin Leasing