BZ WBK Leasing zachęca do korzystania z leasingu

0
1875

Wiele firm potrzebuje nowych inwestycji, żeby nabrać wiatru w żagle. Samochód, ciągnik rolniczy,  sprzęt medyczny, dźwig – takich rzeczy najczęściej nie można kupić za gotówkę, a biorąc pod uwagę zaostrzone polityki kredytowe, również uzyskanie kredytu bankowego nie należy do najłatwiejszych zadań. Z pomocą przychodzi leasing. Minimum formalności potrzebnych do podpisania umowy oraz korzyści podatkowe to tylko niektóre z zalet tej formy finansowania.

Leasing w teorii to…
Uniwersalna forma finansowania inwestycji, polegająca na uzyskaniu potrzebnego środka trwałego bez konieczności jego zakupu na własność. Czynsze leasingowe, które leasingobiorca płaci firmie leasingowej, mogą pochodzić w takim przypadku z przychodów, które korzystający uzyskuje dzięki wykorzystaniu danego środka trwałego. Sprzęt zarabia więc sam na siebie. W praktyce oznacza to, że na podstawie umowy leasingowej klient dysponuje powierzonym mu przedmiotem, nie jest natomiast jego właścicielem – wyjaśnia Daniel Mrozek, odpowiedzialny w Spółkach Leasingowych BZ WBK za rozwój oferty produktowej. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mogą wyleasingować nie tylko samochody osobowe czy ciężarowe, ale właściwie cały sprzęt i aparaturę potrzebną do prowadzenia swojego biznesu, w tym maszyny i urządzenia, komputery, a nawet nieruchomości. 

Dylemat: operacyjny czy finansowy?
Przedsiębiorca zainteresowany leasingiem ma do wyboru jego dwa podstawowe rodzaje. Każdy z nich ma inne zalety w zależności od specyfiki prowadzonej działalności i przedmiotu, który chcemy sfinansować. Warto zatem wiedzieć, który będzie najbardziej odpowiedni.Pierwszy to leasing finansowy, w przypadku którego korzystający uwzględnia leasingowany przedmiot w swoich aktywach i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu, który zmniejszy podstawę opodatkowania będą poza odpisami amortyzacyjnymi, także części odsetkowe rat leasingowych oraz codzienne koszty użytkowania. Zaletą tego rodzaju finansowania jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy.Dla większości firm, pod względem podatkowym, korzystniejszy od leasingu finansowego jest leasing operacyjny. W jego przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa, a opłata wstępna, raty leasingowe (część kapitałowa i odsetkowa), a także opłaty związane z eksploatacją stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy i tym samym zmniejszają kwotę opodatkowania. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje że zapłata VAT-u jest także rozłożona w czasie.

Leasing atrakcyjny, bo…

Jest łatwiejszy do uzyskania
W związku z tym, że środek trwały przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, nie ma konieczności stosowania klauzul przewłaszczenia bądź wprowadzania zastawu. To sprawia, że zwykle łatwiej jest uzyskać leasing niż inne instrumenty finansowania: leasingodawcy mają wobec klientów mniej wymogów jeśli chodzi o ilość i szczegółowość potrzebnych dokumentów oraz szybsze procedury uzyskania finansowani, wynikające także z bezpośredniej współpracy z dostawcami środków trwałych – podkreśla Daniel Mrozek.

Obniża kwotę podatku do zapłacenia
Leasing jest korzystny ze względów podatkowych. W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty. Jeśli zdecydujemy się na leasing operacyjny to kwotę podatku obniża całość płaconej raty oraz cała opłata wstępna. 

Uzyskujemy indywidualne warunki umowy
Każdorazowo, niezależnie czy leasingobiorcą jest jednostka publiczna czy przedsiębiorstwo prywatne, oferta leasingu jest konstruowana indywidualnie, zarówno jeśli chodzi o długość czasu, na jaki zostaje podpisana, rodzaj leasingu, jak i wysokość rat leasingowych.

Uzyskujemy atrakcyjne usługi dodatkowe
Leasingodawcy współpracując z dostawcami sprzętu mogą wynegocjować u nich atrakcyjne, często indywidualnie niedostępne rabaty.  Oferują także całą gamę usług dodatkowych takich jak ubezpieczenia OC i AC, Assistance, polisy majątkowe czy karty paliwowe.Decydując się na finansowanie inwestycji przy pomocy leasingu powinniśmy kierować się zasadą „cena to nie wszystko”, dużo ważniejsza jest relacja cena/zakres oferty. Aby ostateczna decyzja okazała się słuszna, wybór powinien zostać poprzedzony analizą ofert przynajmniej dwóch-trzech firm finansujących oraz zwróceniem uwagi na opłaty dodatkowe, wynikające z wydarzeń, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy leasingu  – podkreśla Daniel Mrozek odpowiedzialny w Spółkach Leasingowych BZ WBK za rozwój oferty produktowej.

Źródło: Spółki leasingowe BZ WBK