Wzrost sprzedaży leasingu w Grupie Getin Noble Bank

0
1395

W dwóch kwartałach 2012 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 253,1 mln PLN. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 14,3% (do poziomu 57 mld PLN), natomiast kapitały własne osiągnęły poziom 4,3 mld PLN. Zgodnie z przewidywaniami, Bank odnotował spadek kosztu ryzyka o 12% w ujęciu rok do roku. W czerwcu liczba Klientów Banku przekroczyła 2 miliony.

Bank konsekwentnie realizuje ogłoszoną w 2011 roku strategię zmian struktury bilansu przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności. W ciągu dwóch kwartałów br. Getin Noble Bank odnotował wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,3% do poziomu 655 mln PLN. W tym samym okresie wynik z tytuł prowizji wyniósł 437 mln PLN. Koszty w ujęciu rok do roku wzrosły jedynie o 1,2%, znacznie poniżej poziomu inflacji.

Zgodnie z zapowiedziami, Bank kontynuował ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszych terminach zapadalności takich jak kredyty detaliczne, samochodowe, MSP i leasing. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 roku  wartość ich sprzedaży wzrosła o 25%. Zmiana struktury sprzedaży umożliwiła zmniejszenie presji na koszt finansowania. W czerwcu  Bank odnotował wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,5%.

Od początku roku Getin Noble Bank odnotowuje, zgodnie z przewidywaniami, spadek kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec czerwca wyniósł on 2,1% co oznacza spadek  o jedna trzecią. Warto zauważyć, że obniżenie kosztów ryzyka przy stałym wzroście salda, świadczą o polepszającej się jakości portfela kredytowego.

Getin Noble Bank realizuje strategię zrównoważonego zwiększania salda kredytów. Mimo ograniczenia akcji sprzedażowej kredytów hipotecznych, udziały Banku w rynku kredytów wzrosły o 0,3 p.p (r/r), osiągając poziom 5,4%.

Źródło: Getin Noble Bank