Akcje spółek ING Lease Polska oraz ING Commercial Finance Polska w rękach ING Banku Śląskiego

0
1193

Dzisiaj ING Bank Śląski S.A. podpisał z holenderskim ING Lease Holding NV umowę nabycia wszystkich akcji ING ABL Polska S.A., która jest właścicielem spółek ING Lease Polska oraz ING Commercial Finance Polska. Dzięki tej transakcji bank poszerzy ofertę produktową o produkty finansowe zabezpieczone aktywami.

Celem zakupu spółki ING ABL Polska jest poszerzenie oferty Banku o produkty kredytowe zabezpieczone aktywami. Dzięki tej transakcji Klienci będą mogli skorzystać z pełnego zakresu usług finansowych w ramach jednej instytucji. Bank zyska jeszcze większą elastyczność w dopasowaniu produktów do potrzeb Klientów oraz będzie mógł efektywniej wykorzystać istniejącą sieć dystrybucji i obsługi.

Po transakcji ING Lease Polska w większym stopniu będzie oferować produkty leasingowe klientom korporacyjnym oraz małym firmom, w tym leasing środków transportu oraz maszyn i urządzeń. W przypadku ING Commercial Finance Polska będzie kontynuowana dotychczasowa strategia polegająca na oferowaniu wyspecjalizowanych produktów faktoringowych dla klientów korporacyjnych” – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Zgodnie z dzisiaj podpisaną umową do dnia 5 stycznia br. ING Bank Śląski przekaże ING Lease Holding NV kwotę przedpłaty w wysokości 213,9 mln zł, co odpowiada wartości aktywów netto spółek ING Lease oraz ING Commercial Finance według stanu na koniec października 2011 roku. Rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 31 marca 2012 roku po dokonaniu ostatecznej wyceny aktywów netto przejmowanej spółki na koniec 2011 roku na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rzetelność warunków finansowych transakcji została potwierdzona przez firmę PwC Polska w przedstawionym bankowi dokumencie Fairness opinion.

Transakcja nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe ING Banku Śląskiego za 2011 rok.

Źródło: ING