VB Leasing podsumował wyniki finansowe za rok 2011

0
1411

Miniony rok dla VB Leasing był udany. W 2011 roku podpisane zostało 10 609 umów o łącznej wartości  1341 mln zł. Cele jakie zostały postawione na miniony rok w całości zostały zrealizowane a osiągnięte wyniki finansowe można określić jako więcej niż dobre.

W segmencie ciągników siodłowych wartość sprzedaży wyniosła 341,01 mln zł, co uplasowało spółkę na trzecim miejscu względem innych firm leasingowych na rynku. Również bardzo wysoki, trzeci, wynik na tle całej branży osiągnięty został w segmencie naczep/przyczep – rok 2011 zakończony został z wartością sprzedaży rzędu 164,47 mln zł.

Efekty sprzedażowe można również zauważyć w segmentach maszyn rolniczych (176,09 mln zł) i sprzętu medycznego (48,87 mln zł). Niemniej istotne i zarazem świadczące o ponownym wzroście inwestycji są wyniki w segmentach maszyn przemysłowych: maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (wzrost o ponad 100 proc. w odniesieniu do roku 2010), sektorze poligraficznym (wzrost o 31 proc. w odniesieniu do roku 2010), oraz grupie urządzeń warsztatowych (np. maszyny do diagnostyki samochodowej) gdzie odnotowano wzrost wartości sprzedaży o 24 proc. względem roku ubiegłego.

Zadania, jakie stawia przed sobą VB Leasing w roku bieżącym, to utrzymanie sprzedaży na poziomie z roku ubiegłego. Ponadto w strategii spółki w 2012 r. szczególny nacisk położony będzie na rozwój oferty leasingu maszyn i urządzeń,  usług z zakresu Car Fleet Management oraz pozyskanie nowych dostawców i kooperantów. Celem spółki jest  również utrzymanie silnej pozycji na rynku leasingu ciągników siodłowych, oraz naczep i przyczep. Zamierzenia te są osiągalne poprzez rozwój sieci sprzedaży, dopasowywanie oferty i jej dostępności do potrzeb przedsiębiorców, oraz podnoszenie standardów obsługi klienta.

Źródło: VB Leasing