Wyniki finansowe BRE Leasing za pierwszy kwartał 2012 roku

0
1375

Według najnowszego raportu przedstawionego przez Grupę BRE Banku wynika, że wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing w I kwartale 2012 roku wyniosła 458 mln zł i była o 38,5% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.

Wszystkie umowy, które zostały zawarte przez spółkę BRE Leasing dotyczyły sektora ruchomości, a ich wartość była o 18,2% niższa niż w pierwszym kwartale 2011 roku wobec spadku całego rynku o 17,1%.

Pierwszy kwartał 2012 roku nie był również dobrym okresem dla spółki na rynku leasingu nieruchomości. W tym okresie nie zawarto żadnych transakcji na rynku leasingu nieruchomości, podczas gdy w IV kwartale 2011 roku ich wartość wyniosła 185 mln zł. Wartość transakcji na rynku spadła o 70,6% kwartał do kwartału.

Wynik brutto spółki po pierwszym kwartale 2012 roku wyniósł 16,5 mln zł wobec 14,5 mln zł w IV kwartale 2011 roku.

Źródło: BRE Bank