EFL pozyskał środki na finansowanie polskich firm

0
1470

Europejski Fundusz Leasingowy podpisał z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) kolejną umowę pożyczki. Opiewa ona na kwotę 130 mln euro i zostanie w całości przeznaczona na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. EFL otrzymał najwięcej środków spośród wszystkich instytucji finansowych w Polsce od czasu uruchomienia finansowania z CEB w 2000 r.

Leasing Europejski, dostępny w ofercie Spółki dzięki wsparciu CEB udzielany jest na preferencyjnych warunkach, zaś podstawowym celem projektu, realizowanego dzięki środkom pochodzącym z CEB jest tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Historia współpracy Europejskiego Funduszu Leasingowego z CEB sięga 2004 roku, kiedy EFL jako pierwsza firma leasingowa w Polsce podpisał umowę pożyczki na kwotę 50 mln euro. W 2008 roku EFL otrzymał drugą pożyczkę w kwocie 130 mln euro, co było najwyższą kwotą pożyczki udzieloną podmiotowi prywatnemu w Polsce. W latach 2004 – 2011 Spółka podpisała 25 800 umów Leasingu Europejskiego finansując zakup środków trwałych o wartości prawie 1 700 mln PLN.

Dzięki umowie podpisanej w 2012 r. wartość pożyczek udzielonych EFL przez CEB wzrosła do 310 mln euro. W latach 2000 – 2012 Bank Rozwoju Rady Europy przekazał instytucjom finansowym w Polsce kwotę 1 615 mln euro, z czego 19,2% to środki przekazane EFL. Tym samym EFL jest liderem wśród instytucji finansowych pod względem pozyskania środków z CEB.

Wartość środków przekazanych przez CEB firmom leasingowym w latach 2004 – 2012 wyniosła 580 mln euro, zaś udział EFL to 53,4%.

Podpisanie trzeciej już umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy jest dowodem zaufania ze strony CEB i potwierdzeniem, że realizowana przez EFL strategia, której celem jest wpieranie inwestycji realizowanych przez MŚP, została przez tą instytucję doceniona. Szacujemy, że dzięki nowej transzy pożyczki uda nam się sfinansować inwestycje o wartości około 1 mld PLN. Dążymy do zapewnienia polskim przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia, oferując nowoczesne narzędzia finansowania. Pożyczka z CEB ma wspierać rozwój oraz zwiększać konkurencyjność w sektorze MŚP. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku poprzednich transz, nasz rodzimy biznes sięgnie po te środki, aby z powodzeniem realizować swoje plany inwestycyjne – powiedział Radosław Woźniak, Wiceprezes Zarządu EFL.

Źródło: EFL