Kredyt Lease zbadał zadowolenie swoich klientów

0
1315

Firma leasingowa Kredyt Lease przeprowadziła badanie wśród swoich klientów, dotyczące ich zadowolenia ze współpracy i usług firmy.

Nad projektem wraz z Kredyt Lease pracowali doświadczeni niezależni fachowcy specjalizujący się w rynku leasingowym, z którymi spółka przygotowała ankietę, ustaliła schemat działania oraz przyznawania ocen.

Wyniki badań pokazały, że 46% respondentów uważa, że współpraca z Kredyt Lease układa się bardzo dobrze. Podobna ilość respondentów – 43,3% oceniło dotychczasową współpracę jako dobrą co daje prawie 90% zadowolonych z relacji i obsługi Klientów. Istotne jest aby wspomnieć, że żaden z pytanych nie wybrał odpowiedzi oceniających współpracę jako złą lub bardzo złą. 

Dodatkowo, 70% badanych wysoko ocenia Kredyt Lease na tle innych firm leasingowych przyznając w skali od 1 do 5 ocenę 4.

Prawie 80% pytanych o profesjonalizm doradców Kredyt Lease oceniło ich na ocenę bardzo dobrą. Równie wysoki procent badanych jest zadowolonych z elastyczności na negocjacje warunków umowy. Podobny trend zaobserwowano w przypadku oceny ilości wymaganych dokumentów gdzie ponad 93% badanych stwierdziło, że Kredyt Lease pod tym względem jest bardzo konkurencyjna.

Na tak konkurencyjnym rynku wymagania klientów rosną. Nalegają oni, aby reakcja na każde zapytanie czy zgłoszony problem była niemal natychmiastowa. Na pytanie o ocenę jakości rozwiązania zgłoszonego problemu 91,8% ankietowanych przyznało mocne 4+. Podczas badania została dodatkowo zbadana, ta część współpracy, której warunków nie reguluje umowa. 86,8% badanych również na tej płaszczyźnie jest zadowolonych ze współpracy.

Dodatkowo, 70% badanych wysoko ocenia Kredyt Lease na tle innych firm leasingowych przyznając w skali od 1 do 5 ocenę 4.

Bardzo dobrze został oceniony również proces związany z likwidacją szkód. 82,5% badanych jest zadowolonych ze współpracy w tym obszarze.

Jeśli chodzi o lojalność i intencje ponownej współpracy to zgodziłoby się na nią 86,5% badanych. Taki wynik znakomicie pokazuje w jak dużym stopniu Ci klienci są zadowoleni ze współpracy z Kredyt Lease i to na każdym etapie tak przed jak i po podpisaniu umowy. To również jest interpretowane jako współczynnik lojalności tych klientów. Klienci w dużym stopniu doceniają jakość długofalowych relacji, unikanie sytuacji związanych z bezosobowym traktowaniem bądź figurowaniem w świadomości naszych pracowników jako „numer kolejnej umowy”.

Źródło: Kredyt Lease