Doceniona przez klientów współpraca BPS Leasing z Bankiem BPS

0
1594

Rynek usług finansowych ewoluuje. Stawiamy czoło coraz to nowym wyzwaniom jakie niosą rosnące potrzeby naszych Klientów. BPS Leasing S.A. jest partnerem dla tych, którzy szukają dodatkowych form finansowania swojej działalności.

Model biznesowy BPS Leasing S.A. oparty jest o ścisłą współpracę z Bankiem BPS S.A. polegającą na finansowaniu inwestycji poprzez sprzedaż wierzytelności leasingowych do Banku BPS lub zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Decyzja o zawarciu transakcji leasingowej jest bezpośrednio powiązana z oceną kredytową Klienta.

BPS Leasing jest w Grupie BPS już ponad rok. Przez ten czas udało nam się wypracować wolumen transakcji o wartości ponad 100 mln złotych. Jako jedni z nielicznych na rynku uwzględniliśmy nieprzewidywalność rynków walutowych i chcąc ograniczyć do minimum ekspozycję zawieranych transakcji na ryzyko kursowe, zrealizowaliśmy autorski produkt z zabezpieczonym (poprzez hedging) kursem walutowym.

Współpracujemy z Oddziałami Banku BPS w celu przedstawienia oferty naszych usług klientom Banku. Razem z Doradcami Bankowymi spotykamy się ze wspólnymi klientami, przedstawiamy kompleksową ofertę Grupy BPS, definiujemy ich potrzeby i pomagamy wybrać najlepszy pakiet usług.

Taki model współpracy to klucz do sukcesu. Doradcy Bankowi na co dzień obsługują klientów konsultując sposoby współpracy i wybierając odpowiednie narzędzia do przedstawienia oferty. Głównym zadaniem BPS Leasing jest wsparcie i odciążenie Doradców w realizacji transakcji. Specjalista ds. leasingu jest do dyspozycji Doradcy Bankowego oraz Klienta na każdym etapie współpracy. W momencie sprzedaży produktu leasingowego Klient jest w stałym kontakcie z Doradcą, który ma kompletną wiedzę o stanie realizacji transakcji, natomiast wszelkie szczegóły związane ze specyfikacją produktu leasingowego są omawiane i procedowane przez Specjalistę ds. Leasingu.

Wspieramy Doradców Bankowych akcjami marketingowymi oraz kampaniami dającymi możliwość wzmocnienia „cross-sellingowych” relacji. Jednym z ostatnich projektów jest akcja „Leasing dla Ciebie”, w ramach której wybrani klienci Banku mają możliwość skorzystania z przydzielonego limitu na sfinansowanie leasingu.

Leasing, obok kredytu, jest jednym z najszybciej rozwijających się produktów finansowych w Polsce. Dzisiaj trudno znaleźć przedsiębiorców, którzy nie zetknęli się z tą formą finansowania.Stosowanie leasingu niesie za sobą dwie podstawowe korzyści:

– podatkową, związaną z możliwością szybszej amortyzacji podatkowej inwestycji klienta,

– płynnościową, pozwalającą na bardzo dokładne dopasowanie obciążeń do możliwości płynnościowych firmy.

Leasing postrzegany jako elastyczna i wygodna forma pozyskiwania środków – jest uzupełnieniem w stosunku do tradycyjnych kredytów inwestycyjnych.

Klienci Grupy docenili ofertę korzystając z produktów oferowanych przez BPS Leasing przy współpracy z Bankiem BPS. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jesteśmy w fazie rozszerzania działalności biznesowej poprzez podpisywanie umów współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Dbałość o kompleksową obsługę poprzez oferowanie całej palety produktów Grupy BPS pozwala na utrzymanie ich satysfakcji oraz wpływa na zwiększenie lojalności Naszych Klientów.

Źródło: BPS Leasing