Wzrost wartości wyleasingowanych środków trwałych w 2011r.

0
1406

Dane za 2011r., które zebrał Związek Polskiego Leasingu pokazują, że rynek leasingu w Polsce wzrósł o 14% r/r. Zgodnie z przewidywaniami przedstawicieli Spółek Leasingowych BZ WBK wartość wyleasingowanych środków trwałych przekroczyła 31 mld zł. Większą połowę wyleasingowanych aktywów stanowiły pojazdy (54%), a jedną trzecią maszyny i urządzenia (35%).

Wiele osób, w tym przedsiębiorców, miało obawy pod koniec zeszłego roku, że zawirowania w strefie Euro silnie odbiją się na stanie polskiej gospodarki. Wyniki branży leasingowej obserwowane w ciągu roku pokzały jednak, że sytuacja powinna być relatywnie dobra. I tak też się stało. Polska gospodarka urosła 4,3% r/r., przy czym motorem wzrostu PKB okazały się inwestycje, które w 2011 r. zwiększyły się o blisko 9% w porównaniu do 2010 r. – komentuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży Spółek Leasingowych BZ WBK. Firmy leasingowe, które finansują inwestycje, zaraportowały łącznie 14% wzrost, na który wpłynęły przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń, których firmy leasingowe sfinansowały o ponad 25% więcej niż rok temu.

Z raportu Związku Polskiego Leasingu wynika, że wśród maszyn i urządzeń, branżą o najwyższej wartości wyleasingowanych środków było budownictwo (2,4 mld zł, +22% r/r). Spółki Leasingowe BZ WBK także miały udział we wzroście tego segmentu z 57% przyrostem r/r. Przy pomocy leasingu bardzo dużo w swoje gospodarstwa inwestowali także rolnicy (wartość umów na poziomie 2,2 mld zł i wzrost +33% r/r) oraz lekarze i weterynarze (681 mln zł, +17% r/r).

W branży leasingowej zauważono również wyraźny wzrost sprzedaży specjalnych pożyczek oferowanych przez spółki leasingowe. W 2011 r. ich udział w całej wartości finansowania udzielonego przez branżę wyniósł 11% (w 2010 roku było to 8,4%). Zainteresowanie pożyczką jako formą finansowania rośnie głównie w segmencie maszyn i urządzeń, szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z dotacji unijnych, ale coraz częściej pożyczki dotyczą także finansowania pojazdów – podkreśla Daniel Mrozek, odpowiedzialny w Spółkach Leasingowych BZ WBK za rozwój oferty produktowej.

Na 6% wzrost wartości sfinansowanych pojazdów, przy sporym spadku w segmencie samochodów dostawczych (-57%), miała wpływ przede wszystkim większa o 71% sprzedaż ciągników siodłowych (3,7 mld zł) oraz o blisko 80% naczep i przyczep (1,6 mld zł). Bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych to efekt poprawiającej się kondycji finansowej firm transportowych, jak również całego rynku przewozów – dodaje Tomasz Sęba.

Na niewielkim plusie natomiast ubiegły rok zakończyły nieruchomości (1,6 mld zł, +2% r/r)

Jaki będzie rok 2012? Szacuję, że rynek leasingowy urośnie o około 8 – 10% mówi Tomasz Sęba ze Spółek Leasingowych BZ WBK. O ile w pierwszej części roku dynamika powinna być zbliżona do tej z ostatniej części minionego roku, o tyle drugie półrocze będzie prawdopodobnie słabsze. W związku z zakończeniem przygotowań do EURO 2012 duża część projektów infrastrukturalnych zostanie wstrzymana, a firmy chcąc jak najlepiej przygotować się na ewentualne obniżenie popytu na ich usługi będą stopniowo obniżały poziom inwestycji – dodaje Tomasz Sęba.

W 2011 r. Spółki Leasingowe BZ WBK sfinansowały ruchomości i nieruchomości warte 1,5 mld zł. Wypracowany wynik i 16% wzrost według rankingu przygotowanego przez ZPL daje firmie szóste miejsce wśród polskich firm leasingowych. Podobnie jak przed rokiem, firma zajęła mocne drugie miejsce w finansowaniu maszyn rolniczych (307 mln zł) oraz drugie miejsce w leasingu sprzętu medycznego (61,6 mln zł). Bardzo wysoką dynamikę sprzedaży – ponad 56% r/r firma osiągnęła w branży budowlanej oraz w coraz popularniejszym leasingu IT (70% w skali roku).

Źródło: BZ WBK Leasing, BankierPress