Brak regulacji prawnych dotyczących elektrowni wiatrowych

0
1353

W przeciągu dwóch ostatnich lat dwukrotnie wzrosła w Polsce liczba elektrowni wiatrowych. Na chwilę obecną działa ich ponad 500 . Najwięcej elektrowni powstało w województwie kujawsko-pomorskim. Spółki Leasingowe BZ WBK zauważyły, że nasz rynek, po latach inwestycji w używane turbiny wiatrowe, rozwija się w kierunku nowych turbin, a dostęp do finansowania tego typu technologii nie jest już barierą nie do pokonania.

Wiatr, przed wodą i biomasą, zajmuje pierwsze miejsce wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce, pod względem łącznej mocy oddanej do użytku (ok. 1600 MW). Kolejne lata również upłyną pod znakiem intensywnego rozwoju tej części polskiej gospodarki, która jest oparta o odnawialne źródła energii, przede wszystkim wiatr. O ile jednak dotychczas, instalowano wiatraki używane i sprowadzane z zagranicy, o tyle obecnie inwestorzy decydują się najczęściej na nowoczesne turbiny wiatrowe o coraz większej mocy. Taka zmiana wynika z dwóch czynników: po pierwsze, lokalizacje o dobrych warunkach wietrznych i infrastrukturalnych stanowią coraz trudniej dostępne dobro. Po drugie, w przypadku turbin używanych pojawia się zwiększone ryzyko wystąpienia awarii czy katastrofy budowlanej – wyjaśnia Tomasz Górski, koordynator ds. leasingu elektrowni wiatrowych w BZ WBK Finanse & Leasing.

W latach 2009-2010 90% turbin sfinansowanych przez BZ WBK Finanse & Leasing stanowiły turbiny używane, natomiast w 2011 r. finansowano już tylko nowe turbiny. Jednocześnie średnia wartość używanego wiatraka finansowanego przez spółkę wynosiła ok. 500 tys. zł, podczas gdy wartości nowych, leasingowanych obecnie, są dużo wyższe i wahają się w granicach od 4 do nawet ponad 10 mln zł.

Mimo rosnącego popytu na OZE brak jest odpowiednich regulacji prawnych. Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z września ubiegłego roku, zarówno branża leasingowa, jak i inne związane z OZE, oczekiwały zmian mających na celu ułatwienie dostępu do OZE, np. złagodzenia warunków ubiegania się o przyłączenie do sieci energetycznej. Niestety przepis, zgodnie z którym obecnie jest wymagany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie został złagodzony w ostatniej nowelizacji, co z jednej strony eliminuje spekulacje w zakresie przyłączy, ale jednocześnie znacznie ogranicza możliwość uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla mniejszych inwestorów – mówi Tomasz Górki z BZ WBK Finanse & Leasing.
Także sprawa kluczowa dla sektora OZE, jak i całej polskiej gospodarki, jaką jest ustawa o OZE, pozostaje nierozwiązania. Ministerstwo Gospodarki pod koniec grudnia ubiegłego roku przedstawiło pakiet trzech ustaw energetycznych, które obecnie są przedmiotem konsultacji społecznych.
W projekcie brakuje jednak konkretnych rozwiązań, które zapewniłyby stabilny rozwój sektora OZE. Wręcz przeciwnie, proponowane przepisy znacznie obniżają poziom wsparcia dla lądowych elektrowni wiatrowych, a także likwidują gwarancję sprzedaży energii wyprodukowanej w OZE. Budzi to ogromny niepokój pośród inwestorów, którzy z tego powodu zaczynają wstrzymywać nowe inwestycje – dodaje Tomasz Górski.

Pomimo umocnienia się w ostatnich latach międzynarodowej pozycji Polski jako atrakcyjnego miejsca dla zielonych inwestycji, nasz kraj nadal funduje inwestorom wiele barier do pokonania.

Bariery rozwoju rynku wiatrowego w Polsce w opinii inwestorów

Źródło: Sondaż „Raport wiatrowy 2011” ,TPA Horwath

Z sondażu „Raport wiatrowy 2011” przeprowadzonego przez TPA Horwath wynika, że zdaniem 37% polskich inwestorów jednym z najistotniejszych utrudnień jest brak przejrzystych i stabilnych regulacji prawnych dla rozwoju biznesu wiatrowego w Polsce. Większą przeszkodę stanowi tylko polityka zakładów energetycznych w zakresie przyłączenia do sieci (42%).Wśród problemów, na jakie napotykają inwestorzy na rynku energetyki wiatrowej, są wymieniane także obowiązki formalne oraz protesty lokalnych społeczności.

Niezmiennie od kilku lat najwięcej elektrowni wiatrowych pracuje w województwie kujawsko-pomorskim: prawie jedna trzecia wszystkich farm działających w Polsce. Po względem wytwarzanej mocy przoduje zaś Zachodniopomorskie. Wynika to z jednego powodu: w tym regionie znajdują się lokalizacje o najlepszych warunkach wietrznych i infrastrukturalnych w Polsce. Najmniej wiatraków jest na Śląsku i w województwach lubelskim i opolskim.

Mapa elektrowni wiatrowych w Polsce w podziale na województwa

Województwo

Liczba elektrowni wiatrowych

Moc [MW]

Dolnośląskie

3

0.315

Kujawsko-pomorskie

192

207.874

Lubelskie

3

1.500

Lubuskie

5

12.600

Łódzkie

90

144.315

Małopolskie

9

2.064

Mazowieckie

28

20.070

Opolskie

3

31.650

Podkarpackie

18

52.355

Podlaskie

9

79.050

Pomorskie

21

141.495

Śląskie

11

4.300

Świętokrzyskie

12

4.406

Warmińsko-mazurskie

18

187.075

Wielkopolskie

76

238.380

Zachodniopomorskie

28

488.912

SUMA

526

1616.361

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, stan na 31 grudnia 2011 r.

Tylko nieliczni przedsiębiorcy dysponują taką ilością gotówki, którą mogliby w całości przeznaczyć na zakup nowoczesnej elektrowni wiatrowej. Uzyskanie kredytu, jeśli weźmiemy pod uwagę ostrożne podejście banków, nie należy teraz do najłatwiejszych zadań. Oba rozwiązania wydają się zatem mniej korzystne od relatywnie łatwiej dostępnego oraz dającego korzyści podatkowe leasingu, który powoli zyskuje istotne miejsce w finansowaniu zaawansowanych ekotechnologii – twierdzi Tomasz Górski z BZ WBK Finanse & Leasing

EkoLeasing w BZ WBK
Na działania energetycznie efektywne od kilku lat stawia BZ WBK Finanse & Leasing (jedna ze Spółek Leasingowych BZ WBK), która jako pierwsza w Polsce zaproponowała EkoLeasing – unikalną na rynku ofertę finansowania elektrowni wiatrowych. Produkt ten umożliwia przedsiębiorcom finansowanie nowych elektrowni wiatrowych oraz transformatorów w leasingu finansowym lub operacyjnym. Możliwe jest również refinansowanie inwestycji, czyli tzw. leasing zwrotny.

W sierpniu 2011 r. BZ WBK Finanse & Leasing podpisała umowę o wartości 9,4 mln zł z firmą BIKO Piotr Kubista, działającą w branży rolno-spożywczej. Przedmiotem kontraktu jest nowoczesna elektrownia wiatrowa VESTAS V90 o mocy 2MW i licząca 150 m wysokości. Inwestycja znajduje się aktualnie w fazie realizacji. Została zakończona budowa przyłącza elektrycznego i wykonywane są fundamenty pod elektrownię wraz z wkładem do fundamentu. Dostawa oraz uruchomienie elektrowni wiatrowej są planowane na pierwszy kwartał br. Elektrownia wiatrowa stanie w okolicach Łomży. Pierwsza umowa w ramach EkoLeasingu została podpisana w styczniu 2009 r.

Źródło: BZ WBK Finanse & Leasing