Ograniczona działalność leasingowa w Banku Handlowym

0
1307

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, iż Rada Nadzorcza zatwierdziła kierunki strategii w obszarze działalności leasingowej, zakładające ograniczenie działalności leasingowej w Grupie Banku, prowadzonej poprzez spółkę zależną Handlowy – Leasing Sp. z o. o. („Spółka”).  

W związku z malejącym znaczeniem Spółki w Grupie Banku – jej udział w przychodach Grupy systematycznie spadał od 2010 roku i kształtuje się poniżej 1% – Zarząd Banku w dniu 19 marca 2013 roku podjął decyzję o ograniczeniu działalności leasingowej w Grupie Banku do realizacji umów leasingowych zawartych przez Spółkę. Produkt leasingowy pozostanie w ofercie Grupy Banku i będzie oferowany w ramach tzw. „otwartej architektury”, czyli partnerskiej współpracy Banku z podmiotami spoza Grupy Banku.

Źródło: Bank Handlowy