Z unijnego wsparcia korzysta coraz więcej rolników

0
1237

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przekazała do tej pory na konta rolników ponad 33,4 mld złotych wsparcia z programu PROW 2007 – 2013. W ślad za zainteresowaniem środkami unijnymi obserwowany jest wzrost zainteresowania przedsiębiorczych rolników instrumentami finansowymi takimi jak pożyczka, oferowana w ramach pakietu Agrolinia – Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Raport „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” pokazuje m.in. trudności z jakimi spotykają się mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą prowadzić biznes. Do najważniejszych barier wymienianych przez wiejskich przedsiębiorców, a wynikających z analizy raportu zaliczyć należy: obowiązujące (skomplikowane) przepisy prawa i ich niedostosowanie do potrzeb początkujących firm, niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej, oraz utrudniony dostęp do kapitału, szkoleń i wykwalifikowanej siły roboczej. Istotną przeszkodą w opinii przedsiębiorczych rolników jest dostęp do kapitału, ograniczone możliwości pozyskania finansowania bankowego, wynikające z braku zdolności kredytowej czy zabezpieczeń wymaganych przez banki.

Pomoc finansową dla przedsiębiorców ze wsi oferują takie programy wsparcia unijnego jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, regionalne programy operacyjne czy system funduszy pożyczkowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia  finansowego w ramach PROW 2007 – 2013. Jak podaje ta instytucja, na konta rolników zostało przekazanych jak dotąd ponad 33,4 mld złotych, co stanowi 90 proc. wszystkich środków.

Zainteresowanie unijnym wsparciem od początku jest bardzo duże, ponieważ beneficjenci są świadomi wyczerpywania się środków. W ślad za tym, firmy oferujące produkty finansowe, takie jak pożyczka dla rolnika, z refundacją inwestycji z UE obserwują większy ruch w interesie. Sławomir Dudziak, Dyrektor Sprzedaży AGRO w Europejskim Funduszu Leasingowym zauważa, że „z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie wśród rolników pożyczką i innymi produktami z pakietu Agrolinia. Od 2010 roku lawinowo wzrasta liczba podpisywanych umów – w 2011 roku wzrost był 16-krotny w stosunku do omawianego okresu w roku ubiegłym. Początek 2012 roku, też jest bardzo obiecujący. Jeśli utrzyma się obserwowana tendencja wzrostowa, pod koniec roku będziemy raportować rekordowy wzrost. Co więcej, Agrolinia jako pakiet produktów finansowych dedykowanych dla rolników i sektora rolniczego otrzymał Złoty Medal na tegorocznych targach Agrotech w Kielcach. Nasze produkty zyskały najwyższe uznanie za prostotę, elastyczność, mobilność naszych Doradców i dopasowanie do sezonowości rolniczej produkcji”.

Europejski Fundusz Leasingowy oraz inne firmy z tego sektora od lat zapewniają finansowanie dla sektora Agro. EFL dysponuje grupą dedykowanych doradców.   Przedsiębiorczy rolnicy mają do wyboru oferty takich firmy jak EFL, DLL, BNP Paribas, VB Leasing, a ostatnio ofertę dla rynku Agro proponuje także BZWBK Leasing.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy