Wyniki sprzedaży na rynku leasingu za I półrocze 2013 roku

0
2286

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w pierwszej połowie 2013 r. firmy leasingowe sfinansowały środki trwałe o łącznej wartości 16 mld zł i tym samym wypracowały 5,5% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Motorem wzrostu były pojazdy, głównie osobowe i użytkowe, które stanowią blisko 60% rynku. Przedstawiciele BZ WBK Leasing podkreślają, że dobry wynik utrzymał się w dużej mierze dzięki zdecydowanie lepszym wynikom w drugim kwartale.

– Półroczne wyniki sprzedaży osiągnięte przez całą branżę pozytywnie zaskoczyły, a wpływ na to miał przede wszystkim drugi kwartał. Podczas gdy pierwsze trzy miesiące rynek leasingu zamknął w okolicach „0”, tak od kwietnia do czerwca odnotował już blisko ponad 10% dynamikę r/r. Kluczowym czynnikiem ożywienia są wzrosty w segmencie pojazdów. Przedsiębiorcy przyspieszyli decyzje o zakupie lub wymianie floty samochodowej, co potwierdzają także dane SAMAR dot. rejestracji samochodów przez firmy. Nie bez znaczenia było także spore obniżenie stóp procentowych w pierwszej części tego roku, które przełożyło się na atrakcyjniejsze warunki finansowania i większy apetyt inwestycyjny wśród polskich firm – komentuje Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing.

Pojazdy: widoczne ożywienie

Według danych ZPL, leasingodawcy od stycznia do czerwca br. sfinansowali pojazdy o łącznej wartości 9 mld zł, co oznacza ponad 7% dynamikę r/r. Poza autobusami, każdy segment pojazdów zakończył pierwszą część tego roku na plusie, a najlepiej poradziły sobie samochody osobowe (4,1 mld zł, +10%) oraz samochody dostawcze do 3,5 t (1 mld zł, +6,7% r/r). Dużo lepiej niż cała branża poradził sobie BZ WBK Leasing. W pierwszym półroczu wzrost spółki w segmencie pojazdów był czterokrotnie wyższy niż wynik rynkowy (blisko 450 mln zł i 30% dynamika rdr). Zgodnie z przyjętą na lata 2012-2014 strategią spółki, konsekwentnie umacniamy naszą pozycję w segmencie pojazdów, m.in. poprzez intensywny rozwój współpracy z dealerami samochodowymi. Ponad 30% wzrosty w segmencie aut osobowych i dostawczych potwierdzają jej słuszność – wyjaśnia Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing.

Maszyny i urządzenia na lekkim minusie

– W pierwszym półroczu br. skurczył się natomiast rynek finansowania maszyn i urządzeń (5,2 mld zł, -2,2% rdr), głównie za sprawą spadków w maszynach budowlanych i urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Wzrosty udało się jednak wypracować w finansowaniu sprzętu rolniczego (1,5 mld zł, +6% rdr), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obrabiarek (814 mln zł, +9% rdr) oraz sprzętu poligraficznego (230 mln zł, +30% r/r). Najwięcej pożyczek i leasingu w sektorze MiU udzieliła spółka BZ WBK Leasing, która z portfelem umów wartych 527 mln zł, odnotowała 3% wzrost rdr. Na dynamikę składają się dobre wyniki w kluczowych dla nas sektorach takich jak rolnictwo czy maszyny przemysłowe. W obu znajdujemy się w pierwszej trójce firm leasingowych.
W szczególności cieszy nas dynamiczny rozwój sprzedaży w segmencie MŚP. Wśród klientów korporacyjnych odnotowaliśmy niższą dynamikę, co wynika z przesunięcia części inwestycji naszych klientów na czwarty kwartał – mówi Szymon Kamiński.

Leasing w Polsce to przede wszystkim ruchomości (15 mld zł , +2,4% rdr), które odpowiadają za ponad 94% całego rynku. W pierwszej części roku zauważalny był jednak wzrost sprzedaży leasingu nieruchomości wynoszący 115%, który w ostatnich latach notował spadki. Trudno jednak mówić o długofalowej zmianie trendu na tym rynku, gdyż blisko 70% sprzedaży kształtuje trzech pierwszych graczy.

Na optymizm za wcześnie

W opinii przedstawicieli BZ WBK Leasing półroczny wzrost branży może oznaczać powrót na ścieżkę wzrostu, ale na zdecydowany optymizm jeszcze za wcześnie. – Drugie półrocze powinno być lepsze dla firm leasingowych, a jeśli do tego uwzględnimy pozytywne prognozy makroekonomiczne, to wzrost rynku na koniec roku powinien wynieść 8-10% – mówi Szymon Kamiński. – W naszej spółce oczekujemy kontynuacji dynamicznego wzrostu w pojazdach oraz maszynach i urządzeniach. Dalej główny nacisk będziemy kłaść na synergię w ramach grupy BZ WBK, specjalizację – sieci dedykowane podmiotom AGRO, MŚP i korporacjom, oraz dostępność naszych usług – wzrost liczebności doradców leasingowych – dodaje Kamiński.

Źródło: BZ WBK Leasing