Spółki BZ WBK Leasing skorzystały z usług Infovide-Matrix

0
1346

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce,  zrealizowała dla BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing, spółek leasingowych będących częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK, projekt  – MWPDF, będącego elementem Finansowej Hurtowni Danych.

Specjaliści Infovide-Matrix, we współpracy z zespołami projektowymi BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing, wykonali prace dotyczące optymalizacji procesu przygotowywania sprawozdań finansowych. Wykonane prace związane były z opracowaniem nowego standardu w systemie raportowania, umożliwiając spółkom leasingowym podniesienie jakości danych, sprawności ich przetwarzania oraz zasilania innych systemów rzetelną informacją finansową.

Innowacyjna technologia zasilania hurtowni danych oraz aplikacja Infovide-Matrix do zarządzania słownikami i procesem konwersji danych, pozwoliły na znaczne uelastycznienie procesu przygotowania raportów i zwiększyły niezawodność całego procesu przetwarzania danych. Gromadząc dane w Finansowej Hurtowni Danych kilkukrotnie skróciliśmy czas dostarczania informacji finansowej, spełniając wymagania sprawozdawcze grupy kapitałowej.” – powiedział Jarosław Żurek, Dyrektor Biura Rozwoju Aplikacji BZ WBK Leasing.

Ponadto, wdrożona przez konsultantów Infovide-Matrix nowoczesna architektura Finansowej Hurtowni Danych, pozwoliła na automatyzację procesu przetwarzania danych, zarówno w zakresie ich konwersji, tworzenia raportów, jak i w przypadku późniejszej analizy zawartych w nich informacji.

Zakończony przez nas projekt gwarantuje kompleksowość działań sprawozdawczych i wspiera działalność zarządczą spółek. Cieszymy się, że doświadczenie Infovide-Matrix pozwoliło na efektywne wsparcie naszego Klienta w zakresie budowania nowej jakości procesów biznesowych.” –  powiedział Maciej Ruszyński, Dyrektor w Sektorze Bankowość i Ubezpieczenia Infovide-Matrix.

Zakres projektu objął opracowanie architektury oraz wdrożenie nowego repozytorium dziedzinowego, jak również aplikacji zarządczej, wspierającej proces przygotowania i transformacji danych uwzględniających złożone wymogi konwersji planów kont.  Architektura rozwiązania objęła nowatorski i efektywny proces zasilania Finansowej Hurtowni Danych. Wykorzystanie tej architektury i możliwości użytej technologii zmniejszyło czas i pracochłonność procesu generowania raportów. W efekcie ścisłej, partnerskiej współpracy, powstało rozwiązanie, które spełniło wymagania biznesowe klienta.

 „W wyniku zrealizowanego wdrożenia, zmniejszyliśmy pracochłonność przygotowania sprawozdań, a firma zyskała elastyczne środowisko analityczno – sprawozdawcze. Konsultanci Infovide-Matrix, jako partnerzy w zakresie świadczonych usług, wykazali się znakomitą wiedzą i doświadczeniem w procesie implementacji narzędzi klasy Business Intelligence.” – mówi Tomasz Jąder, Wiceprezes Zarządu BZ WBK Leasing.

Źródło: Infovide-Matrix