Carefleet SA jednym z laureatów tegorocznych Diamentów Forbesa

0
1176

Carefleet S.A., czwarta pod względem udziałów na polskim rynku firma z branży CFM, znalazła się wśród tegorocznych laureatów wyróżnionych Diamentami Forbesa. Spółka znalazła się na 2 miejscu wśród firm z Województwa Dolnośląskiego i na 10 miejscu w Rankingu ogólnopolskim w kategorii firm średnich.

Należący do Europejskiego Funduszu Leasingowego Carefleet S.A. to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm branży flotowej na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Diamenty Forbesa są przyznawane firmom, które w ciągu ostatnich trzech lat zanotowały największą dynamikę wzrostu wartości sprzedaży.

W tegorocznym zestawieniu Diamentów Forbesa 2012 znalazło się łącznie 2 051 firm z całej Polski. Na liście pojawiły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Ocenie poddawane były sprawozdania finansowe, które firmy składały do KRS. Elementem dodatkowym badania była ocena genezy wyniku laureatów, która miała na celu wyeliminowanie przedsiębiorstw, w których wzrost wartości był skokowy i był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych.

Raport przygotowany na potrzeby rankingu został podzielony na 3 kategorie przedsiębiorstw. Pierwsza to firmy duże o przychodach ponad 250 mln PLN. W tej kategorii ocenie poddano 181 firm. Druga kategoria to firmy średnie o przychodach od 50 do 250 mln PLN. Ilość firm poddanych ocenie w tym segmencie wyniosła – 556. Najwięcej, bo aż 1314 przedsiębiorstw zostało przebadanych w ostatniej kategorii – firmy małe, których dochody wahają się pomiędzy 5 a 50 mln PLN.

Prezes Zarządu Carefleet S.A. – Frédéric Lustig Cieszy nas fakt, że znaleźliśmy się wśród laureatów tego prestiżowego rankingu. Dzięki dobrze zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, w stosunkowo krótkim czasie udało nam się pozyskać zaufanie klientów i zbudować jedną z największych firm flotowych w Polsce. Te osiągnięcia nie były możliwe bez zaangażowania, wiedzy i zgromadzonego doświadczenia całego zespołu pracowników, którzy od wielu lat bezustannie pracują na osiągane efekty. Razem zdobywaliśmy zaufanie tak szerokiej grupy klientów i staliśmy się ich biznesowymi partnerami.

Źródło: Carefleet SA