IKB Leasing wspiera łódzkie przedsiębiorstwa

0
1403

Więcej pieniędzy w ramach inicjatywy JEREMIE trafi do łódzkich mikro, małych i  średnich przedsiębiorców. Zwiększy się też liczba instytucji udzielających pożyczek i poręczeń kredytów.

22 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze kolejne dwie umowy w ramach Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, na łączną kwotę 20 mln zł. Umowy zawarte zostaną z firmą leasingową IKB Leasing Sp. z o.o. na kwotę 10 mln zł w ramach konkursu 2.2/2012/ŁRFP na produkt Pożyczka Globalna oraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na kwotę 10 mln zł w ramach konkursu 1.2/2012/ŁRFP na produkt Reporęczenie.

Uroczystość podpisania umowy odbędzie się:

  • W siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ulicy Moniuszki 7/9 w Łodzi (godz. 11.00).

W podpisaniu umowy udział weźmie Wojciech Marcinkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele IKB Leasing Sp. z o.o.: Anna Kamińska – Skrzypczak – członek zarządu i Katarzyna Baranowska- prokurent.

  • W siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Tuwima 22/26 w Łodzi (godz. 13.00).

W podpisaniu umowy udział weźmie Dorota Ryl – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Wojciech Marcinkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Przemysław Andrzejak.

W ramach podpisanych umów pośrednicy finansowi udzielać będą łódzkim przedsiębiorcom wsparcia finansowego ze środków unijnej inicjatywy JEREMIE w postaci pożyczek (IKB Leasing Sp. Z o.o.) oraz poręczeń (ŁARR S.A.).

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja, która w kwietniu ubiegłego roku jako pierwsza na terenie województwa łódzkiego przystąpiła do realizacji inicjatywy JEREMIE, również jako pierwsza w skali krajowej w ramach projektu JEREMIE udzielać będzie przedsiębiorcom zarówno pożyczek jak i poręczeń. Do tej pory ŁARR S.A. podpisała trzy umowy na łączną kwotę 70 mln zł, dzięki którym łódzkie mikro, małe i średnie firmy otrzymają wsparcie w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Podpisanie czwartej umowy (22 czerwca br.) w ramach inicjatywy JEREMIE pomiędzy Menadżerem Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego – BGK a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na kwotę 10 mln zł pozwoli na uruchomienie akcji poręczeniowej.  

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na wsparcie łódzkiej przedsiębiorczości w ramach inicjatywy JEREMIE kwotę 189 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego do tej pory podpisał na terenie województwa łódzkiego 11 umów z pośrednikami finansowymi o łącznej wartości 149 mln zł. Instrumenty zwrotne w ramach inicjatywy JEREMIE cieszą się wśród przedsiębiorców coraz większym zainteresowaniem. W samym regionie łódzkim z tego rodzaju wsparcia skorzystało ponad 200 przedsiębiorców, z czego prawie 70% w ramach pomocy oferowanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Źródło: BGK