Arval Polska angażuje się w projekty ekologiczne

0
1583

W połowie kwietnia tego roku korporacyjny zespół CSR wdrożył nowatorski sposób offsetu emisji CO2 w ramach Grupy Arval.

Od 2008 roku wszystkie oddziały firmy Arval dokonują rekompensaty całorocznej emisji CO2, generowanej przez flotę firmową. W ciągu 2011 roku wielkość emisji CO2 osiągnęła 4 513 ton, które muszą zostać zrekompensowane w roku bieżącym.

Dwanaście krajów wybrało już lokalnego partnera do współpracy przy realizacji projektu redukcji CO2. Dziesięć z nich współpracować będzie z firmą EcoAct, która jest Partnerem Korporacyjnym Arval. Trzy projekty offsetowe zostały zaproponowane właśnie przez tę firmę, min: Hydroelektrownia w Indiach, paliwa alternatywne w Brazylii oraz akcje na rzecz ochrony lasów w Kenii.

Między 12 a 27 kwietnia pracownicy Arval mieli możliwość głosowania na najlepszy projekt i w znacznej większości poparli projekt prowadzony w Kenii. Jednym z istotniejszych działań w tym projekcie okazało się zaangażowanie nieuzbrojonej drużyny leśniczych, która miała za zadanie ochronę zasobów naturalnych, stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych plantacji organicznych, zalesianie oraz wsparcie rozwoju ekologicznego przemysłu odzieżowego.

Offsetting – jak to działa:
Arval Polska wspiera projekty ekologiczne kwotą równoważącą całoroczną emisję CO2 wszystkich posiadanych przez siebie samochodów służbowych. Finalnym celem projektu jest skompensowanie całorocznej emisji CO2, jakie generuje własna flota firmowa Arval tak, by z końcem każdego roku osiągnąć zerową wartość danej emisji. Flotę Arval można zatem nazwać zieloną flotą.

Zazwyczaj kwoty offsetowe przeznaczane są na finansowanie działań nastawionych na ochronę środowiska naturalnego, a zwłaszcza przeciwdziałania zmianom klimatycznym wywoływanych emisją gazów cieplarnianych. W tym roku po raz kolejny Polska została uhonorowana certyfikatem offsetowym CO2, przyznawanym przez proekologiczną organizację EcoAct. Załączony certyfikat jest kolejnym potwierdzeniem realnego i proekologicznego zaangażowania zarówno Arval Polska, jak i całej Grupy Arval.

Źródło: Arval