EFL sygnatariuszem „Rekomendacji Zasad Dobrej Współpracy”

0
1380

Europejski Fundusz Leasingowy jest jednym z sygnatariuszy „Rekomendacji Zasad Dobrej Współpracy”.

Dokument, którego inicjatorami byli Stowarzyszenie Dealerów Samochodowych, Europejski Fundusz Leasingowy, Raiffeisen Leasing, BNP Paribas i Getin Noble Bank ma na celu budowanie pożądanej kultury współpracy i określa zasady relacji biznesowych  pomiędzy instytucjami finansowymi i dealerami samochodowymi.

Porozumienie określa zasady współpracy i dobrych praktyk w relacjach dwustronnych: instytucje finansowe – dealerzy, dealerzy – instytucje finansowe.

Instytucje finansowe deklarują wsparcie i dostęp do wiedzy z zakresu produktów finansowych oraz wsparcie w procesie  w  ich sprzedaży dealerom oraz ich pracownikom.

Ważnym elementem wzajemnej dobrej  współpracy jest kwestia  ochrony pozyskiwanych (w ramach współpracy) danych osobowych, finansowych i handlowych na temat dealerów i ich pracowników.

Instytucje finansowe, które podpisały się pod rekomendacjami deklarują powstrzymanie się od wynagradzania pracowników dealera bez jego wiedzy.

Dealerzy z kolei deklarują zachowanie szczególnej staranności w wykonywaniu czynności pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych oraz zachowywania poufności warunków umowy i realizowania planów sprzedaży, określonych pomiędzy stronami.

Ponadto dealerzy deklarują zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji oraz przejrzystego systemu wynagradzania swoim pracownikom, dedykowanym do sprzedaży usług i produktów finansowych.

Akceptacja przez obie strony postanowień ustalonych w dokumencie przyczyni się do rozwoju rzetelnej, obustronnie równej i korzystnej współpracy pomiędzy dealerami samochodów a instytucjami finansowymi.

Źródło: EFL