Rynek rolny wspierany finansowo przez EFL

0
1406

Jak wynika z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),  w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013 wypłacono już polskim rolnikom ponad 40,2 mld zł. Polska okazuje się być liderem w realizacji Programu pośród innych krajów Unii Europejskiej. Tym samym, rolnicy inwestując w rozwój gospodarstw, coraz częściej wykorzystują przy tym zewnętrzne narzędzia finansowania, takie jak pożyczka, uwzględniająca refundacje ze środków UE.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW), wspiera inwestycje podejmowane przez gospodarzy. W samym tylko 2010 roku, Agencja przekazała beneficjentom tego Programu 8,2 mld zł., natomiast w 2011 r. wypłacono ok. 10 mld zł. W sumie od początku rozpoczęcia działań w 2007 r. rolnicy i przedsiębiorcy otrzymali ponad 40,2 mld zł. Oznacza to, że już ponad 90 proc. środków zostało zagospodarowanych, natomiast do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków pozostało ok. 10 mld zł.

Tym samym, w związku z coraz mniejszą pulą środków finansowych w ramach PROW, widać większe zainteresowanie rolników otrzymaniem pomocy finansowej. Jak wynika z raportu „Agro pod lupą”, przygotowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF), prawie 30 proc. rolników, którzy wzięli udział w badaniu, skorzystało z dotacji unijnych przy podjętych inwestycjach. Środki te zostały przeznaczone głównie na zakup ciągników rolniczych, maszyn i innych urządzeń. Z raportu wynika również, że pośród możliwych źródeł finansowania inwestycji, rolnicy najwięcej wiedzy posiadają na temat funduszy unijnych. Jedynie 6 proc. z nich ma zerową wiedzę na ich temat, natomiast 21 proc. – dobrze zna to źródło finansowania.

Wraz z końcem  dotacji, widoczne jest większe zainteresowanie rolników takimi narzędziami finansowymi jak pożyczka, która łączy się z refundacją inwestycji w ramach środków UE. Pożyczka dla rolnika dostępna jest m.in. w ramach pakietu Agrolinia w Europejskim Funduszu Leasingowym. Jedynym wymogiem dla rolników, którzy chcieliby ubiegać się o finansowanie pożyczką, jest posiadanie podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego lub inną jednostką publiczną udzielającą środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

„EFL przygotował specjalny pakiet usług, dedykowany dla profesjonalizującego się  i otwartego na szukanie efektywnych inwestycji segmentu polskiej gospodarki, jakim jest rynek Agro. Branża ta jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku. A napędza go właśnie pożyczka, która dzięki jasnym zasadom, elastyczności oraz dopasowaniu do potrzeb rolników, zyskuje na znaczeniu” – komentuje Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Dotychczasowy przebieg wdrażania programu PROW na lata 2007-2013 pozwala przewidzieć, że jego realizacja zakończy się powodzeniem. Dzięki takim działaniom, polskie rolnictwo ma szansę na modernizację, przyczyniając się tym samym do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Kolejne takie środki pojawią się prawdopodobnie na lata 2014 – 2020. Wydaje się, że w nowej perspektywie finansowej, fundusze te przyczynią się do poprawienia w Polsce obowiązujących standardów rolnictwa.

Źródło: EFL