Carefleet wyróżniony w X edycji programu Solidna Firma 2011

0
1512

W X edycji Programu Gospodarczo – Konsumenckiego Solidna Firma 2011 Carefleet po raz trzeci w swojej historii otrzymał zaszczytne wyróżnienie – Solidna Firma 2011. Jako trzykrotny laureat został nagrodzony – Srebrnym Certyfikatem Solidna Firma 2011. Program od 10 lat propaguje zasady etyki w biznesie: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między podmiotami gospodarczymi. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej dwóch lat jak również terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami, terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych. Przedsiębiorstwa poddawane kontroli nie mogą mieć wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności oraz przestrzegać praw konsumenta i terminowo wywiązywać się ze zobowiązań reklamacyjnych. Ponadto przestrzegają prawa pracy oraz zasad BHP.

Prezes Zarządu Frédéric Lustig – Carefleet S.A

Ostatnie trzy lata to czas inwestycji w rozwój firmy i w kapitał ludzki. Efektem działań jest zajmowana przez firmę czwarta pozycja na rynku usług Car Fleet Management w branży CFM na polskim rynku wśród spółek zrzeszonych w PZWLP.
Wyróżnienie Srebrnym Certyfikatem jest dla nas potwierdzeniem słusznie obranej ścieżki rozwoju, rzetelność w biznesie oraz uczciwość wobec pracowników zawsze procentuje. Etyczna współpraca z klientami umacnia pozycję Carefleet nie tylko w rankingach ale również w społecznym odbiorze firmy. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i z naszych pracowników. To dzięki nim możemy poszczycić się Srebrnym Certyfikatem Solidna Firma 2011.

Źródło: Carefleet S.A.