Leasing z dopłatą w Raiffeisen-Leasing Polska

0
1271

W Raiffeisen-Leasing Polska micro przedsiębiorca może skorzystać z promocji oferowanej w ramach dopłat do leasingu.

Proponowany przez Raiffeisen-Leasing produkt umożliwia otrzymanie kwoty dopłaty, maksymalnie w wysokości 1.800,00 PLN rocznie, która przekazywana jest w cyklach miesięcznych w kwocie 150 PLN. Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie lub posiadanie aktywnej umowy przez jeszcze conajmniej 13 miesięcy z Raiffeisen-Leasing oraz otwarcie rachunku bieżącego w Raiffeisen Bank Polska S.A. i aktywacja dwóch elektronicznych kanałów dostępu do rachunku (Systemu Bankowości Internetowej Raiffeisen On-line oraz Centrum Telefonicznego).

Z dopłat do leasingu mogą skorzystać micro przedsiębiorcy, posiadający roczny przychód  nie mniejszy niż 4 mln zł. Umowa może zostać zawarta na dowolny przedmiot leasingu, którego wartość jest nie mniejsza niż 20 tys. zł.

Z akcji promocyjnej można skorzystać do 31 grudnia 2012 roku.

Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska