Rok 2011 przyniósł ożywienie na rynku leasingu ruchomości

0
1244

Rok 2011 to kontynuacja obserwowanego od marca 2010 roku, ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Po 22,8% wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2010 (w dużej mierze za sprawą niskiej bazy kryzysowego 2009), rynek leasingu ruchomości wzrósł w ub. r. o 14,9%. Ożywienie na rynku ruchomości wykazuje trwałą tendencję i dotyczyło większości segmentów. Głównymi filarami  wzrostu w  2011 roku były pojazdy ciężarowe oraz maszyny.

  • Ożywienie na rynku ruchomości wykazuje trwałą tendencję i dotyczyło większości segmentów. Głównymi filarami  wzrostu w  2011 roku były pojazdy ciężarowe oraz maszyny.
  • Drugim, stabilnym w całym roku, filarem wzrostu pozostały maszyny. To pochodna wysokiego już wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach wytwórczych (80,4% na koniec IV kw. 2011) oraz wciąż dobrego poziomu produkcji sprzedanej przemysłu.Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe maszyn w 2011 roku w znacznym stopniu była wsparta pożyczką.
  • Ostatni kwartał 2011 r. przyniósł wyraźne odbicie na rynku leasingu nieruchomości, w efekcie czego cały rok zakończył się na niewielkim plusie.
  • Aktywa sfinansowane pożyczką to już 11,0% całości produkcji firm leasingowych. W 2010 roku udział ten wyniósł  8,4%. Zakupy maszyn nadal stanowią główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez pożyczkę. Jednak udział maszyn w całości produkcji nie jest już tak dominujący:  74,7%% w ub. roku (72,2% dla Q4) wobec  81,8% dla 2010 roku.Coraz więcej pojazdów finansowanych jest pożyczką: 2,8% całości produkcji tego segmentu w 2011 roku wobec 1,3% w  2010.  W efekcie pojazdy stanowią już 13,6% produkcji w pożyczce. Pożyczka stała się istotna dla sektora nieruchomości, gdzie finansuje już 23% całości produkcji.
Przy takiej dynamice rynku Kredyt Lease może poszczycić się wzrostem produkcji przekraczającym 40% co świadczy o dużych możliwościach spółki i potencjale wzrostu na lata kolejne.
 
Źródło: Kredyt Bank