Strona główna Tagi Przedmiot leasingu

Tag: przedmiot leasingu

Ryzyka związane z wyborem oferty leasingu konsumenckiego

Decydując się na podpisanie umowy leasingu konsumenckiego warto zwrócić uwagę na ryzyka, związane z wyborem oferty i zawarciem umowy. Ryzyka związane z wyborem ofertyDokonując wyboru...

Finansowanie a nabycie własności

W trakcie trwania zawartej umowy leasingu konsumenckiego przedmiot tej umowy jest własnością finansującego. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu korzystający może nabyć przedmiot leasingu po...

Przeniesienie praw własności podczas trwania umowy leasingu

Umowa leasingu może zawierać postanowienia zobowiązujące finansującego do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego, po upływie oznaczonego w umowie czasu lub z chwilą uiszczenia...

Leasing z dopłatą w Raiffeisen-Leasing Polska

W Raiffeisen-Leasing Polska micro przedsiębiorca może skorzystać z promocji oferowanej w ramach dopłat do leasingu. Proponowany przez Raiffeisen-Leasing produkt umożliwia otrzymanie kwoty dopłaty, maksymalnie w...

Roszczenia o dopłatę podatku VAT od kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu

Coraz większe grono klientów firm leasingowych otrzymuje roszczenia o dopłatę podatku VAT z tytułu podatku od kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu. Dzieje się tak, gdyż...

MOST POPULAR

HOT NEWS