Roszczenia o dopłatę podatku VAT od kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu

0
1763

Coraz większe grono klientów firm leasingowych otrzymuje roszczenia o dopłatę podatku VAT z tytułu podatku od kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu. Dzieje się tak, gdyż organy podatkowe stwierdziły, że usługa ubezpieczeniowa, będąca usługą dodatkową, powinna być objęta 23-procentową stawką VAT.

Zasadność wezwań do dopłaty podają w wątpliwość nie tylko leasingobiorcy, trudności z ich interpretacją miał nawet Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa budzi wiele kontrowersji.

Rynek leasingu w Polsce rozwija się dynamicznie. GUS zbadał 84 przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową w roku 2010. Ze statystyk wynika, że z usług firm leasingowych skorzystały wówczas aż 374 tys. klientów. Przychody badanych spółek wyniosły aż 14 188 mln zł. Firmy leasingowe liczą zyski, a leasingobiorcy coraz częściej otrzymują wezwania do dopłaty podatku VAT.

Wielu przedsiębiorców korzystających z usług leasingowych przyznaje, że miało już styczność z tym problemem. –Rzeczywiście, doszły do nas głosy klientów w tej sprawie. Wielu z nich jest w kropce, bo przepisy są niejasne. W znanych mi przypadkach jedni odrzucają faktury, inni czekają na opinie prawne, jeszcze inni płacą je bez zastanowienia lub po chwili wahania  – mówi Dawid Nowicki z Flotis.pl z serwisu specjalizującego się w urządzeniach GPS. Sprawa nabiera coraz większego rozgłosu. Wątpliwości między leasingobiorcą a leasingodawcą rozstrzygają sądy, a często okazuje się, że świadczenie usługi leasingu wraz z ubezpieczeniem jego przedmiotu traktowana jest jako jedna kompleksowa usługa.

Z opinii mecenasa Jakuba Brykczyńskiego z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy wynika, że w wielu przypadkach sytuacja zaistniała w stosunku zobowiązaniowym między leasingodawcą a leasingobiorcą nie jest jednoznaczna. –Jeśli roszczenia firm leasingowych obejmują lata do roku 2007 włącznie, uległy już przedawnieniu – wyjaśnia prawnik. Często bowiem decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma ustalenie dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. -Natomiast w każdym innym przypadku (wezwania do zapłaty za rok 2008 i późniejsze) zaleca się konsultację prawną – kontynuuje. Sprawy te, z uwagi na swoją złożoność i brak jasnych regulacji prawnych, winny być rozpatrywane indywidualnie.

Źródło: Bankier.pl