Faktoring pomocny przy problemach z płynnością finansową

0
1412
Jak mówią dane Polskiego Związku Faktorów (PZF), firmy faktoringowe w Polsce rozwijają się dynamicznie. Obroty tych jednostek finansowych po raz kolejny wzrosły. Warto przyjrzeć się bliżej ich usługom, które mogą okazać się pomocne, kiedy firmy coraz częściej skarżą się na problemy z płynnością finansową.
 
Co mówi branża?
Dane PZF informują o tym, że obroty firm wyniosły po II kwartale 2012 roku 38,26 miliarda złotych, odnotowując tym samym 26,8 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku. Dane te wskazują na dynamiczny rozwój i umacnianie się usług faktoringu na polskim rynku. Fakt ten dowodzi także, że narzędzie to jest stabilnym i skutecznym źródłem finansowania, które chroni firmy przed skutkami zatorów płatniczych. Jednocześnie daje się zauważyć wzrost świadomości przedsiębiorców na temat nowoczesnych metod finansowania, pomocnych w prowadzeniu biznesu. 
 
Faktoring tylko w czasach kryzysu?
W okresie spowolnienia gospodarczego liczba sektorów, w których przybywa zaległości płatniczych wzrasta. M.in. w branży budowlanej, spożywczej, jak również w transporcie odczuwalny jest wzrost liczby przedsiębiorstw oczekujących dłużej na swoje płatności. Kryzys jest jedną z sytuacji, kiedy faktoring okazuje się przydatnym narzędziem w powadzeniu biznesu ponieważ faktorzy finansują długie terminy płatności oraz zarządzają należnościami swoich klientów. Faktoring jest idealnym rozwiązaniem na zatory płatnicze, a także na ryzyko braku zapłaty przez dłużników.
 
„Kryzys gospodarczy i postępujące za nim wydłużające się terminy płatności wpływają na rozwój usług firm faktoringowych, które najlepiej i dużo szybciej dostosowują do wymagań rynku. Faktoring, jako jedna z takich usług wspomaga branże, które odczuwają kryzys najmocniej. Nie oznacza to jednak, że w czasach stabilizacji ekonomicznej faktoring jest narzędziem zbędnym. Wręcz odwrotnie – faktoring jest uniwersalnym narzędziem finansowym, dopasowującym się do sytuacji przedsiębiorców” – komentuje Mariusz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA., spółki należącej do PZF. Z faktoringu można z powodzeniem korzystać w okresie koniunktury, kiedy finansuje on dynamiczny wzrost sprzedaży przedsiębiorstw w postaci wydłużania terminów płatności dla kontrahentów. Co więcej, faktoring przydaje się do przyspieszania zakupów materiałów produkcyjnych, umożliwiając w ten sposób szybsze zrealizowanie danego zamówienia.
  
W interesie przedsiębiorców
Wykorzystanie faktoringu jako zewnętrznego źródła finansowania daje zainteresowanym wiele korzyści związanych z kapitałem firmy. Przede wszystkim faktoring pozwala przedsiębiorcom na zabezpieczenie przed utratą płynności, spowodowaną długimi terminami płatności od swoich kontrahentów. Do obowiązków faktora – osoby reprezentującej klienta w sprawach terminowego regulowania należności, należy stały monitoring decyzji finansowych kontrahentów klienta. Istotny jest fakt, że w przypadku faktoringu pełnego faktor bierze na siebie zagrożenie braku spłaty wierzytelności. Tak więc ocena ryzyka handlowego oraz weryfikacja wypłacalności odbiorców zmniejszają obawy przedsiębiorców, zaś poprawa dyscypliny płatniczej pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach.
 
Na zakończenie warto podkreślić, że dzięki ofercie spółek faktoringowych, przedsiębiorcy mogą mieć polepszoną płynność finansową swoich firm, nie pogarszając tym samym wiarygodności kredytowej. „Rozsądniejsze wydaje się  zainwestowanie i zapobieganie sytuacji kryzysowej związanej z płynnością finansową firmy, niż niwelowanie skutków powstałych zatorów płatniczych poprze windykację – dodaje Mariusz Wiśniewski.
 
Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy