Leasing konsumencki bardziej dostępny niż kredyt

0
1235

Firmy leasingowe decydując o udzieleniu finansowania stosują dużo mniej rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej konsumenta niż banki. Sprawia to, że leasing konsumencki jest generalnie dużo bardziej dostępny niż kredyt bankowy.

Zawarcie umowy leasingu konsumenckiego może być zatem dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia konsumentów, których zdolność kredytowa nie wystarcza na zaciągnięcie kredytu w wystarczającej wysokości lub skorzystanie z innej formy finansowania. Dla przykładu Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego wprowadziła zasadę, zgodnie z którą osoba o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce nie otrzyma nowego kredytu jeśli połowę obecnych dochodów przeznacza na obsługę zobowiązań kredytowych (rozdz. III pkt 10.4 s. 22 Rekomendacji T). Takich zasad nie stosują firmy leasingowe.

Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. W celu potwierdzenia odpowiedniej zdolności kredytowej należy posiadać odpowiednie dochody, ocenić dotychczasowy stopień zadłużenia oraz przedstawić szereg dokumentów wskazujących na pozytywną sytuację finansową danej osoby.

Tak rygorystycznych zasad nie stosują firmy leasingowe, które nie są zobowiązane do przestrzegana rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego skierowanych do banków. W szczególności, branża leasingowa nie jest objęta Rekomendacją T, która znacząco zaostrzyła procedury badania zdolności kredytowej konsumentów oraz zasady składania zabezpieczenia.

Firmy leasingowe mogą więc prezentować bardziej liberalne podejście do oceny ryzyka finansowego związanego z udzieleniem leasingu.

Udzielanie leasingu konsumenckiego wiąże się także z niższym ryzykiem dla firm leasingowych niż udzielanie kredytów przez banki. Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie umowy leasingu pozostaje finansujący, przedmiot leasingu stanowi zatem zabezpieczenie spłaty rat leasingowych i może być odebrany korzystającemu jeśli nie reguluje on należnych płatności. W związku z tym firmy leasingowe zwykle nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu lub hipoteki, co jest postępowaniem standardowym w przypadku banków.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki