Leasing jako forma finansowania jednostek publicznych

0
1386

Jednostki publiczne w ramach ogłaszanych przetargów coraz śmielej sięgają po leasing, jako formę finansowania. W jaki sposób leasing może odpowiedzieć na potrzeby tych podmiotów? Dlaczego warto z niego skorzystać?

 

Rynek zamówień publicznych
Analizy opublikowane przez Urząd Zamówień Publicznych, mówią o tym, że od początku 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało ogłoszonych 168 808 przetargów. W 2012 roku liczba ogłoszeń o przetargach publicznych była tylko o 1 proc. większa od liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie 2011 roku. Jednak mimo niewielkiej dynamiki wzrostu, można zauważyć rosnące zainteresowanie leasingiem jako formą finansowania. Tych zamówień z roku na rok jest coraz więcej. W 2010r. EFL dotarł do 160. W 2011r – już do 200.

Jakie przedmioty jednostki publiczne mogą wziąć w leasing?
Firmy leasingowe proponują finansowanie rozmaitych dóbr trwałych różnorodnym podmiotom. Wśród nich są jednostki publiczne takie jak zakłady opieki zdrowotnej, spółki komunalne. Jednostki te dzięki leasingowi korzystają z ultrasonografów, tomografów komputerowych, karetek, endoskopów czy sprzętu USG (w przypadku szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej). Spółki komunalne, czy zakłady budżetowe korzystają z koparek, zamiatarek kompaktowych, spycharek i innych maszyn, a także z samochodów ciężarowych, śmieciarek.

Karina Janik, specjalista ds. Obsługi Transakcji Specjalnych w Europejskim Funduszu Leasingowym zauważa, że „złożenie oferty przez zamawiającego i zawarcie umowy leasingowej daje samorządom możliwość korzystnego finansowania potrzebnego sprzętu. Wartość wpłaty początkowej waha się od 0 do 45% całej wartości danego dobra, a transakcja zawierana jest zazwyczaj na okres od 24 do 60 miesięcy”.

Jak wygląda realizacja zamówień publicznych?
Pierwszym krokiem w kierunku realizacji zamówienia jest publiczne jego ogłoszenie. Zamawiający precyzuje parametry techniczne sprzętu oraz preferowane usługi serwisowe. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie może zabraknąć informacji o rodzaju wybranego leasingu (operacyjny, finansowy), czasie trwania umowy, walucie transakcji oraz kwocie, jaką będzie stanowić wpłata początkowa zamawianego sprzętu, a także kwocie jego wykupu. Zamawiający powinien wyraźnie wskazać, czy złożona oferta powinna zawierać opcję ubezpieczenia czy nie. Odpowiedzią na tak przygotowaną specyfikację jest wspólna oferta dostawcy i finansującego. Podmioty te działają w ramach konsorcjum. Za realizację zamówienia odpowiadają solidarnie, choć jeden z nich, (zazwyczaj finansujący) pełni funkcję lidera konsorcjum.

Korzyści dla jednostek publicznych
Na koniec warto podkreślić jakie korzyści dla samorządów wynikają ze współpracy z firmą leasingową. Bardzo ważne jest niskie zaangażowanie kapitału własnego po stronie jednostki, oraz brak dodatkowych obciążeń które występują np. przy kredycie. Firmy leasingowe stosują także proste zabezpieczenia oraz nieskomplikowane procedury, dzięki czemu zawarcie umowy nie wymaga długiego czasu.