Pomoc międzynarodowych instytucji finansowych dla sektora MSP

0
1360

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich mikroprzedsiębiorstw, stanowi w Polsce główną siłę napędową gospodarki. Najnowszy raport Ministerstwa Gospodarki mówi o spodziewanych perspektywach rozwojowych dla tego obszaru. Z drugiej strony Europejski Fundusz Leasingowy podaje wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem Leasingu Europejskiego. Czy współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi może być ratunkiem dla MSP?

Najnowsze badania opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki mówią o tym, że w drugim półroczu 2011 roku obniżył się wskaźnik rozwoju sektora MSP.

Co drugi ankietowany za przyczynę spowolnienia zauważalnego w rozwoju małych i średnich firm, uważa zmianę sytuacji gospodarczej w kraju, natomiast co czwarty z nich wskazuje na zmianę perspektyw w sprzedaży. Jedynie co dziesiąty respondent uznaje omawiany zastój za skutek zmiany kosztów siły roboczej.

Niemal co drugi ankietowany przewiduje pogorszenie warunków prowadzenia działalności w pierwszej połowie 2012 roku – oczekiwania są najgorsze od 2008 roku. Jedynie co dziesiąty respondent optymistycznie podchodził do rozwoju swojej firmy na rynku. Z danych tych wynika także, że poprzedni rok 63 proc. firm zakończyło zyskiem (w grupie MSP było to ponad 70 proc.) W przypadku 21 proc. badanych firm przychody były mniej więcej równe kosztom – taka sytuacja była najczęściej spotykana w przypadku firm najmniejszych.

Zdaniem Radosława Woźniaka, Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego „badania zaprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki są niepokojące i zdają się mówić o tym, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie zainteresowali się alternatywnymi sposobami na pozyskanie zewnętrznego finansowania firm – takimi jak np. Leasing Europejski, atrakcyjny dzięki wsparciu środków europejskich. Jednak sytuacja ta nie dotyczy w równym stopniu wszystkich regionów.

Dane pochodzące z analizy wykorzystania Leasingu Europejskiego przez polskich przedsiębiorców wskazują w których regionach przedsiębiorcy byli najaktywniejsi. Właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm podpisali łącznie w 2010 i 2011 roku ponad 27 tys. umów w ramach Leasingu Europejskiego, udzielanego przez Europejski Fundusz Leasingowy we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Głównymi sektorami zainteresowanymi tego typu finansowaniem były w przypadku finansowania z EBI: usługi (58 proc. wszystkich umów), handel (27 proc.) oraz produkcja (15 proc.), natomiast finansowania z CEB: usługi (60 proc. wszystkich umów), handel (26 proc.) oraz produkcja (14 proc.). Przy czym w przypadku finansowania z EBI przeważała liczba umów zawieranych z firmami z sektora SME (57 proc.) nad tymi z sektora SOHO (43 proc.), natomiast w przypadku finansowania przy wykorzystaniu środków z CEB proporcja była odwrotna i wyniosła 55 proc. (umów z SOHO) do 45 proc. (umów z firmami typu SME).

Leasing Europejski był w tym okresie wykorzystywany do finansowania przede wszystkim: pojazdów typu truck, floty samochodowej, maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowlanego. Wartość sfinansowanych inwestycji szacuje się na niemal 550 mln euro.

W ujęciu regionalnym, największy udział w finansowaniu inwestycji poprzez Leasing Europejski wykazały województwa: mazowieckie (3612 umów w skali wszystkich umów zawartych w 2010 i 2011r.), śląskie (3525 umów), wielkopolskie (3315 umów) oraz dolnośląskie (3189 umów). Z powyższymi zestawieniami korespondują dane zebrane przez PARP opublikowane w lipcu i sierpniu 2011 roku, z których wynika najaktywniejszy udział przedsiębiorców z wymienionych wyżej województw w pozyskiwaniu środków na rozwój z programów unijnych (Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki).

Kolejne transze pożyczek Leasingu Europejskiego będą dostępne w drugiej połowie 2012 roku. Ubiegać się o nie będą mogli wszyscy przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia przy modernizacji i rozwoju parku samochodowego, maszynowego, a także finansowania inwestycji w przeznaczeniu na urządzenia oraz nowe technologie. Oprócz atrakcyjny warunków finansowych oraz uproszczonych procedur przedsiębiorcy będą mieli zapewnione wsparcie przy wypełnieniu wniosku oraz doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Źródło: BankierPress