Rośnie udział maszyn i urządzeń na runku leasingowym

0
1539

Wyniki Związku Polskiego Leasingu za I kwartał 2012 r. potwierdzają: polskie firmy biorą w leasing przede wszystkim pojazdy, ale już ponad jedną trzecią wyleasingowanych ruchomości stanowią maszyny i urządzenia. W szczególności rolnicze, budowlane i przemysłowe.

 

Z ponad 51 tys. ruchomych środków trwałych o wartości 6,8 mld zł oddanych w leasing w pierwszym kwartale 2012 r., prawie 34 tys. stanowią pojazdy o łącznej wartości 4 mld zł (prawie 60%). W ponad 35% segment ruchomości reprezentują maszyny i urządzenia: w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyleasingowano ich niemal 14 tys. o wartości 2,4 mld zł.

Polski rynek leasingu jest już na tyle dojrzały, że firmy mogą na nim sfinansować niemal wszystkie niezbędne inwestycje. Istotnie, przeważa leasing pojazdów, jednak elastyczność i otwartość firm leasingowych wychodzi daleko poza ten segment. Świadczy o tym między innymi znaczący udział maszyn i urządzeń w rynku leasingowym – podkreśla Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing.

Z danych ZPL wynika, że wśród maszyn i urządzeń po I kwartale br. dominuje sprzęt rolniczy: wartość inwestycji rolniczych sfinansowanych poprzez leasing i pożyczki wyniosła 604 mln zł i była najwyższa w całym segmencie MiU . Na kolejnym miejscu, pomimo 25% spadku rok do roku, znajduje się sprzęt budowlany (prawie 424 mln zł), a pierwszą trójkę zamyka sektor maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (366 mln, +17% r/r).

Szymon Kamiński zwraca też uwagę na utrzymujący się na wysokim poziomie udział w rynku specjalnych pożyczek oferowanych przez firmy leasingowe  W I kw. br. ich udział w łącznej wartości sfinansowanych przez branżę maszyn wyniósł aż 27% (11% w przypadku całego rynku).Duże zainteresowanie pożyczką jako formą finansowania widać szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z dotacji unijnych – mówi prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing.

Finansowanie maszyn i urządzeń od wielu lat jest domeną Spółek Leasingowych BZ WBK: wartość umów podpisanych w I kw. 2012 r. w wysokości 282 mln zł pozwoliła zająć firmie pierwsze miejsce w segmencie z ponad 11% udziałem. Spółki Leasingowe BZ WBK miały swój udział przede wszystkim we wzroście rynku leasingu maszyn rolniczych (wzrost sprzedaży firmy o 62% r/r), poligraficznych (+143% r/r) i medycznych (+85% r/r).

Związek Polskiego Leasingu podał, że w I kwartale 2012 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości warte łącznie 7 mld zł. Oznacza to 6% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Źródło: BZ WBK Finanse & Leasing