BPS Leasing rozpoczął trzeci rok działalności

0
1243

Spółka BPS Leasing rozpoczęła niedawno trzeci rok istnienia na rynku oraz w strukturach Grupy BPS. Rozwój współpracy z Bankiem BPS oraz bankami spółdzielczymi z Grupy BPS przynosi oczekiwane efekty – od początku działalności zawarto umowy leasingu o wartości blisko 450 mln zł.

Leasing pozostaje głównym obok kredytu zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Według danych Związku Polskiego Leasingu na koniec 2012 r. wartość należności leasingowych w firmach leasingowych wynosiła 61 mld zł wobec 79 mld zł należności sektora bankowego z tytułu udzielonych firmom kredytów inwestycyjnych.  W roku 2012 utrzymano wolumen zawartych rok wcześniej umów leasingu.

Oferta BPS Leasing jest aktualnie dostępna w sieci sprzedaży Banku BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych. Produkt leasingowy został już dodany do wachlarza pierwszej grupy banków spółdzielczych oraz toczą się zaawansowane prace nad wdrożeniem usługi w kolejnych.

Utrzymanie wysokich standardów obsługi klientów oparte jest o wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w Centrali Spółki oraz w Oddziałach, znajdujących się przy każdym Oddziale Regionalnym Banku BPS (Banku Zrzeszającego).  Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować proste jak i skomplikowane, wymagające strukturyzowania, rozwiązania leasingowe. Dotyczy to zarówno transakcji ruchomościowych jak i nieruchomości.

Źródło: BPS Leasing