Zakup maszyn i urządzeń finansowany pożyczką

0
1281

W ofercie spółek leasingowych, główną formą finansowania zakupu urządzeń i maszyn jest leasing, jednak większość z firm może zaoferować klientom także finansowanie w formie pożyczki.

Jak wynika ze statystyk, firmy leasingowe najczęściej finansują zakup samochodów oraz maszyn i urządzeń. Pomimo, że w obu przypadkach finansowanie dotyczy środków trwałych, to w przypadku zawierania umowy leasingu maszyn, leasingodawcy stosują standardową procedurę weryfikacji klienta, co wiąże się najczęściej z dopełnieniem dodatkowych formalności.

– Większe ograniczenia stosowane są przy zawieraniu umów z firmami, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Głównym warunkiem udzielenia finansowania jest prowadzenie działalności od minimum sześciu miesięcy. Wyłączyć tutaj możemy przedstawicieli wolnych zawodów. W tym przypadku leasingodawcy stosują procedury uproszczone, nawet w przypadku firm, które dopiero rozpoczynają działalność. – mówi Michał Szynkiewicz, zastępca dyrektora Sieci Sprzedaży w Raiffeisen Leasing.

Uproszczone formalności mogą być także oferowane przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani zakupem maszyn popularnych i często nabywanych przez firmy w kwocie do kilkuset tysięcy złotych.

Zazwyczaj spółki leasingowe nie wprowadzają ograniczeń, co do wartości leasingowanego przedmiotu. Niekiedy istnieje możliwość uzyskania finansowania na długi okres umowy bez wprowadzania udziału własnego.

– Biorąc pod uwagę walutę, to najczęściej są to umowy zawierane w polskich złotych,  chyba że klient ma przychody w euro – mówi Artur Słomka, dyrektor w SG Equipment Leasing.

Zanim zostanie podjęta decyzja o finansowaniu zakupu, dobrze jest przeanalizować, który rodzaj leasingu będzie najkorzystniejszy. Od jakiegoś czasu, zainteresowaniem cieszy się również pożyczka. Dyrektor w SG Equipment Leasing mówi, że klienci najczęściej korzystają z leasingu operacyjnego, a jeżeli chodzi o projekty, które są dotowane z unii, to wybierają pożyczki.  

– Mimo, że pożyczka jest coraz bardziej popularną formą finansowania, to zainteresowane są nią głównie lekarze, ponieważ sprzęt medyczny jest obciążony 8-proc. stawką podatku VAT, oraz rolnicy, którzy korzystają z możliwości dofinansowania z UE w ramach programu PROW – mówi Piotr Barcikowski z EFL.