2011 rok przyniósł wzrost na europejskim rynku leasingowym

0
1338

Jak podaje stowarzyszenie Leaseurope w swoich wstępnych wynikach, europejski rynek leasingu wzrósł w 2011 roku o 6,9 % w porównaniu do roku ubiegłego. Firmy leasingowe sfinansowały środki trwałe na kwotę 222 miliardów euro (w 2010 była to kwota 208 miliardów euro).

 

Największy udział w wypracowanym wzroście miały segment leasingu samochodów (wzrost o 11,4 proc.), oraz urządzeń – wzrost o 7,8 proc. W przypadku leasingu nieruchomości europejskie branże zanotowały spadek o 12,9 proc. Jeśli chodzi o procentowy udział w wynikach wypracowanych przez europejską branże w 2011 roku – leasing pojazdów stanowił 53,7 proc. wszystkich oddanych w leasing środków trwałych, leasing urządzeń 35,2 proc. natomiast leasing nieruchomości 11,1 proc.

Raportowane wyniki rozkładały się rozmaicie w poszczególnych krajach, a wzrosty i spadki dotyczyły różnych sektorów. Niemcy, Francja i Austria odnotowały wzrost leasingowanego sprzętu w 2011r., we wszystkich sektorach (pojazdy, maszyny), oprócz sektora nieruchomości. Natomiast wyraźna tendencja spadkowa utrzymywała się w krajach śródziemnomorskich i była udziałem wszystkich segmentów.

Zdecydowanie inny trend utrzymywał się w obszarze Europy Środkowo – Wschodniej. Zgodnie z danymi Leaseurope w Polsce odnotowano 9 proc. wzrost rynku leasingu (w podziale na sektor maszyn – 14 proc. wzrost oraz 3 proc. wzrost w segmencie pojazdów) z czego tylko sektor leasingu nieruchomości odnotował spadek o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

„Dane raportowane przez Leaseurope, różnią się o kilka proc. w stosunku do danych publikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, a rozbieżności te wynikają z różnic w kursach waluty i są spowodowane przeliczaniem przez Leasuerope wartości raportowanych w złotówkach na euro” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Wśród krajów Europy Środkowo – Wschodniej największy wzrost odnotował rynek ukraiński (247 proc.) oraz łotewski (91 proc.). Na tym ostatnim zanotowano 123 proc. wzrost leasingu maszyn oraz 77 proc. wzrost leasingu pojazdów. Równie dobre wyniki odnotowała Rosja, gdzie rynek leasingu wzrósł o 70 proc., przy czym leasing maszyn odnotował 71 proc. wzrost, nieruchomości wzrost o 60 proc., a rynek leasingu pojazdów wzrósł o 59 proc.

źródło: Europejski Fundusz Leasingowy