Firmy zainteresowane finansowaniem działalności leasingiem

0
1225

Nawet 59% firm zamierza ubiegać się w tym roku o zewnętrzne finansowanie, z czego aż 60% wskazuje na leasing. Tak wynika z badania Agencji Rozwoju Innowacji przeprowadzonej na próbie 578 małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce.

Według GUS w Polsce zarejestrowanych jest blisko 4 mln przedsiębiorstw posiadających nr REGON, przy czym uważa się, że jedynie około 1,9 mln to są firmy faktycznie prowadzące działalność.

Na podstawie badań ARI można by zatem przyjąć, że aż ponad 650 tysięcy przedsiębiorców chciałoby skorzystać z leasingu w tym roku. Przyjmując, że przeciętna wartość zawieranej umowy leasingu w naszym kraju wynosi 130 tys złotych , oznaczałoby to, że wielkość rynku leasingu w tym roku mogłaby osiągnąć kwotę 85 miliardów złotych.
Tymczasem rok 2012 w leasingu, według prognoz, powinien zamknąć się kwotą ponad 2,5 razy mniejszą.

Wniosek z tego płynie taki, że albo blisko dwóch na trzech przedsiębiorców spotka się z odmową finansowania, albo wyniki badań są dalece zbyt optymistyczne.

Jest to jednak pozytywny sygnał, że coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych istnienia takiej formy finansowania jaką jest leasing i realnie ją rozważa.

Źródło: FM Leasing