SGB-Trans-Leasing kolejny raz przeprowadził emisję obligacji

0
1314

Już po raz trzeci firma SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe przeprowadziła emisję obligacji.

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich emisji funkcję agenta i gwaranta emisji obligacji spółka powierzyła Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 5 mln złotych. Obligacje wykupione zostaną we wrześniu 2012 roku. Wysokość oprocentowania tych papierów ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR w okresach półrocznych. Środki pozyskane z emisji firma przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności. Łączna wartość emisji obligacji wyemitowanych przez SGB-TRANS-LEASING wynosi 11 mln złotych.

Podpisanie dokumentów emisyjnych miało miejsce w siedzibie GBW SA w Poznaniu. W imieniu spółki dokumenty podpisał Michał Franc, prezes Zarządu. W spotkaniu uczestniczył także Ryszard Lorek, wiceprezes Zarządu GBW SA.

Źródło: SGB-Trans-Leasing