Poręczenia transakcji leasingowych w ofercie Pekao Leasing

0
1633
W środę 15 maja Pekao LEASING podpisała umowę o współpracy z Konsorcjum regionalnych i lokalnych Funduszy Poręczeniowych tworzących Krajową Grupę Poręczeniową. Pekao LEASING, jako pierwsza firma leasingowa w Polsce, będzie mogła już wkrótce zaoferować poręczenia transakcji leasingowych klientom z 12 województw. Równoczesne rozszerzenie oferty o leasing ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego współtworzy nową ofertę spółki – Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Celem Programu Rozwoju MŚP jest dostarczenie klientom z tego segmentu możliwości finansowania planowanych inwestycji leasingiem na atrakcyjnych warunkach a tym samym stymulacja rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Podpisanie umowy z Konsorcjum jest kluczowym elementem programu.

Pekao LEASING jako pierwsza firma leasingowa, już wkrótce będzie mogła zaoferować leasing z poręczeniem Klientom prowadzącym działalność w 12 spośród 16 województw. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem usługi na 75% powierzchni kraju. Warto nadmienić, że do tej pory zaledwie jedna spółka leasingowa miała w ofercie leasing z poręczeniem, dostępny dla klientów z jednego województwa.

– Formuła Konsorcjum Grupy KGP jest otwarta. W kolejnych miesiącach planujemy rozszerzenie jej działania o fundusze poręczeniowe z pozostałych województw. To innowacyjne działanie na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym pozwoli na wprowadzenie jednolitych standardów poręczeniowych w całym kraju, w oparciu o proste organizacyjnie rozwiązania – mówi Marek Stefanina Prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej. Dzięki poręczeniu transakcji leasingowej klient skorzystać może z korzystniejszych dla siebie warunków. Pekao LEASING traktuje poręczenie jako zabezpieczenie o wysokiej płynności co niekiedy może okazać się bardzo istotne przy ocenie transakcji. Dzięki takiej formie wsparcia Pekao LEASING może być bardziej skłonne aby pożyczyć przedsiębiorcy środki na jego inwestycje. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkową formę wsparcia, dającą im szansę rozwoju, co w dzisiejszych czasach staje się niezwykle istotne – mówi Wojciech Lachowiecki z Biura Rozwoju Biznesu, Pekao LEASING.

Poręczenie transakcji leasingowej to również wyśmienite rozwiązanie dla przedsiębiorców mających awersję do zabezpieczenia inwestycji majątkiem własnym. W ostatnich miesiącach spotykaliśmy się z sytuacjami, w których z powodu niepewności na rynku, przedsiębiorcy odkładali bardzo rozwojowe inwestycje na tzw. lepsze czasy. Nowa usługa pozwoli na szybszą realizację planowanego przedsięwzięcia mówi Maria Kalwasińska – Członek Zarządu Pekao LEASING.

– Wprowadzenie Programu Rozwoju MŚP z poręczeniem pozwala na większą dostępność leasingu dla przedsiębiorców zamierzających finansować przedmioty, dla których rynek wtórny jest mniejszy, jak np. specjalistycznych maszyn i urządzeń albo właściwie nie ma go wcale, jak w przypadku prototypów albo robionych na miarę linii technologicznych. Nasz Program to również duża szansa dla ambitnych, dobrze przygotowanych przedsiębiorców, którzy niedawno zaistnieli na rynku i nie mają odpowiedniej historii kredytowej – kontynuuje Wojciech Lachowiecki.

Niekiedy możemy pomóc realizować inwestycje nawet tym przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają działalność, nie mając odpowiednich środków własnych, ani standardowych możliwości zabezpieczenia transakcji.

Podpisanie umowy o współpracy z Konsorcjum zbiegło się w czasie z wprowadzeniem przez Pekao LEASING oferty leasingu finansowanego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W ramach umowy z EBI, Pekao LEASING może zaoferować autonomicznym przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 250 etatowych pracowników znacznie korzystniejsze warunki finansowe niż oferta standardowa.

Oferta finansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego to ogromna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na tańsze finansowanie, a co za tym idzie oszczędność środków własnych. To już druga umowa zawarta pomiędzy Pekao LEASING a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach pierwszego etapu realizacji mamy do wykorzystania 75 mln euro – dodaje Andrzej Król, Prezes Zarządu Pekao LEASING.

Źródło: Bank Pekao SA