Dodatkowe warunki leasingowe dla start-upów

0
1436

Trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej zwykle wystarczają, by niewielka firma mogła na standardowych warunkach wziąć auto w leasing. Jednak przedsiębiorcy działający krócej także mają szanse na podpisanie umowy, pod warunkiem, że zapewnią wyższy wkład własny lub poręczyciela – wynika z analizy Idea Expert.

Wśród przewag leasingu nad kredytem wymienia się większą dostępność tego sposobu finansowania dla firm z niewielkim stażem rynkowym lub dopiero rozpoczynających działalność. Jest to możliwe, ponieważ oddany w użytkowanie przedmiot (np. pojazd) przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej i dzięki temu dość dobrze zabezpiecza jej prawa. Natomiast bank udzielający kredytu samochodowego jest jedynie współwłaścicielem auta, dlatego jest mniej skłonny udzielić finansowania firmie, która dopiero rozpoczyna działalność. Dla wielu początkujących przedsiębiorców leasing będzie więc jedynym dostępnym sposobem finansowania.

Nie oznacza to jeszcze, że firma, która dopiero zarejestrowała działalność, może bez żadnych formalności wyjechać z salonu nowym autem. Leasing dla start-upów jest dostępny, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Zazwyczaj niewielka firma, która nie może się pochwalić minimalnym wymaganym przez leasingodawcę stażem rynkowym, musi się liczyć z koniecznością wniesienia stosunkowo wysokiego wkładu własnego. I tak np. Getin Leasing przyjmuje, że o leasing auta na standardowych warunkach może się ubiegać firma z przynajmniej trzymiesięcznym stażem na rynku. Start-up, który jest zainteresowany wzięciem auta w leasing, musi się liczyć z dużo wyższą opłatą wstępną, która ma zrekompensować firmie leasingowej podwyższone ryzyko.

Co najmniej 20% wkładu

Zasada, że trzymiesięczny staż na rynku można zastąpić podwyższonym wkładem własnym, obowiązuje także w BZ WBK Leasing i Raiffeisen Leasing. Obie firmy doprecyzowują, że od początkującego przedsiębiorcy zainteresowanego leasingiem auta będzie wymagana początkowa wplata w wysokości minimum 20% wartości pojazdu.

Wymagane 9 miesięcy działalności

W Millennium Leasing umowę bez wkładu własnego mogą podpisać firmy spełniające łącznie trzy warunki. Muszą legitymować się przynajmniej rocznym stażem, korzystać z usług Banku Millennium i mieć dobrą historię kredytową. Pozostali klienci muszą zapewnić wkład własny nie niższy niż 7%. Bardziej restrykcyjne ograniczenia stosuje Volkswagen Leasing. Standardowe warunki są proponowane przedsiębiorcom działającym na rynku od minimum 9 miesięcy. Jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, firma wymaga na wstępie 30% wkładu własnego.

… lub poręczenie

Zupełnie inne zasady obowiązują natomiast w Europejskim Funduszu Leasingowym. Tu umowę na standardowych warunkach mogą podpisać firmy działające na rynku dłużej niż pół roku, a od działających krócej firma żąda dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego biznesy z niewielkim stażem, w tym start-upy, mogą uzyskać finansowanie tylko pod warunkiem, że do umowy przystąpi też poręczyciel. Natomiast w charakterze poręczyciela może wystąpić inny podmiot gospodarczy spełniający wymóg minimum 6 miesięcy prowadzonej działalności.

Spełnienie tych podstawowych warunków jest dopiero punktem wyjścia do rozmowy o uzyskaniu finansowania. W konkretnym, indywidualnym przypadku firma leasingowa może odmówić zawarcia umowy, może też np. zażądać jeszcze wyższego wkładu własnego, tłumacząc to ryzykiem, jakim obciążona jest branża, w której działa przedsiębiorca.

Piotr Ceregra

Idea Expert